Update cookiewetgeving

Op 5 juni 2012 is “de cookiebepaling” toegevoegd aan de bestaande Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. In een notendop betekent dit dat er niet langer gelezen of geschreven kan worden vanaf of op de randapparatuur van gebruikers op Nederlands grondgebied. Onder het lezen of schrijven valt bijvoorbeeld het plaatsen van een cookie of het uitlezen van browserinstellingen (fingerprinting). De gebruiker dient geïnformeerd te worden over de toepassing van de betreffende cookies én hiervoor ondubbelzinnig toestemming te verkrijgen van deze gebruiker (explicit consent).

Tot 1 januari 2013 gold er een gedoogbeleid en veel websites hebben dan ook gewacht met de implementatie van de wet tot deze datum. De grootste schrik was het verlies van data voor zowel het doormeten van de site als commerciële doeleinden. Het dataverlies blijkt te verschillen per website door de manier waarop er toestemming wordt gevraagd.

De focus ligt op het optimaliseren van het aantal gebruikers dat toestemming geeft voor het plaasten van verschillende soorten cookies. Zo ontstond ook het idee van een cookiewall; zonder toestemming te geven kan de website niet worden bezocht. Een drastische beslissing die zich lijkt te conformeren aan de wet, maar niet in de geest van de wet is.

Een versoepeling voor analytische cookies werd intussen voorbereid en Minister Kamp heeft op 28 februari aangekondigd de wet hiervoor aan te passen. Eerder dacht men in de interpretatie van de wet deze vrijheid te kunnen geven. Inmiddels is zeker dat hiervoor een wetsverandering nodig is, om zo een gedoogbeleid te kunnen verkomen.

Kwam de kritische noot eerst veelal vanuit de branche, zien we vanaf 1 januari dat ook de publieke opinie een vogelvlucht neemt en zich tegen de praktische uitvoering van deze wet keert. Vele fora vulde zich al snel met klachten en irritatie, grote dagbladen schreven over dit verschijnsel en 1Vandaag maakte er een nieuwsitem van.

Naar aanleiding van al deze roering heeft Minister Kamp op 12 februari aangegeven te willen kijken naar de mogelijkheden om van explicit consent over te gaan op een systeem van implied consent. Bij de laatste variant wordt er van uit gegaan dat de bezoeker cookies accepteert als deze de website blijft gebruiken na ingelicht te zijn over het gebruik van cookies. Een zelfde uitvoering wordt in Groot Brittannië toegepast. Minister Kamp gelooft dat het met deze uitvoering niet botst met de EU wetgeving. Ook Europees Commissaris Neelie Kroes pleit al langer voor Europese Harmonisatie.

Kortgezegd is momenteel de bepaling nog van kracht zoals deze op 5 juni in de wet is opgenomen. Om over te kunnen gaan van explicit naar implied consent dient men de wet aan te passen. Helaas is hier nog geen tijdskader aan verbonden en zal de huidige bepaling tot nadere orde van toepassing zijn.

 

Posted on March 7, 2013 in Blog

Share the Story

Back to Top