TV op tablet groeit met 50 procent

 

Bijna een kwart van de Nederlanders kijkt TV via de tablet, dit is een groei van maar liefst 50% sinds december 2012. De TV-apps Uitzending Gemist, Youtube en RTL XL worden het meest gebruikt op de tablet, wat bevestigt dat video een grote trekker is voor online verkeer. Dit zijn enkele uitkomsten uit het onderzoek Trends in Digitale Media dat in december voor de zesde keer is gepubliceerd door GfK.

Kwart van Nederlanders kijkt TV via de tablet

Dankzij de groei van smartphone en tablet neemt het online kijken naar TV programma’s toe. Deze groei is het sterkst voor het TV kijken via de tablet vanwege het grotere scherm en de betere beeldkwaliteit. Dit blijkt uit ander onderzoek van SPOT. In een jaar tijd groeit het percentage weleens TV kijken via de tablet met 50%, van 16% naar 24%. De percentages via de laptop, de PC en de smartphone zijn daarbij stabiel gebleven. Voor laptop en PC rond de 30% en via de smartphone 8%.

Uitzending Gemist, Youtube en RTL XL Top 3 TV-websites en apps

Uitzending Gemist, Youtube en RTL XL zijn de populairste TV-websites van het afgelopen jaar. Dat video een grote online aantrekkingskracht heeft op consumenten komt niet alleen in de Top 10 van websites naar voren. De meerderheid van de top 10 meest gebruikte apps zijn ook video-gerelateerd, waarbij de eerder genoemde drie merken favoriet zijn.

VoD dienst Netflix grootste potentieel

Één op de drie Nederlanders gebruikt één of meerdere VoD diensten. KPN, iTunes en UPC worden het meest gebruikt. 10% geeft aan geen gebruik te maken van VoD diensten, maar hier wel interesse in te hebben. Netflix wordt het meest genoemd als potentiële toevoeging van het huidige aanbod dat men afneemt. Netflix kan hiermee in potentie even groot worden als KPN Interactieve TV.

Onderzoeksopzet

Trends in Digitale Media is in 2013 voor de zesde keer uitgevoerd door GfK. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Cebuco, PMA, SPOT, RAB en KVB. De steekproef afkomstig uit het GfK online panel bestaat uit 1.008 Nederlanders van 13 jaar en ouder die gebruik maken van internet en is representatief voor deze groep (92% van de bevolking 13+).

www.spot.nl

Posted on December 19, 2013 in Blog

Share the Story

Back to Top