Initiative: Tien procent van de consumenten wereldwijd bepaalt merkvoorkeur

Nederlander praat relatief weinig over merken op social media

Een klein percentage (10%) van alle consumenten wereldwijd oefent grote invloed uit op de rest bij het bepalen van hun merkvoorkeur. Dit is één van de conclusies uit ons onderzoek ‘The Age of social influence’ dat werd uitgevoerd onder 8014 respondenten in acht landen. Voor marketeers liggen er kansen als zij gebruik maken van deze invloedrijke groep in hun marketing- en salesactiviteiten. Initiative maakt het mogelijk deze Top 10% sociale beïnvloeders te identificeren en activeren.

 

Sociaal bereik ‘Top 10%’ beïnvloeders vijf maal zo groot

Initiative onderscheidt in het onderzoek twee groepen: de ‘top 10%’ beïnvloeders en de ‘bottom 10%’ beïnvloeders. De ‘top 10%’ heeft veel macht als het gaat om het beïnvloeden van anderen in hun merkvoorkeur, de ‘bottom 10%’ oefent slechts minimale invloed uit op zijn omgeving.

De groep invloedrijke consumenten heeft vier maal meer vrienden dan de ‘bottom 10%’. Ook zijn ze een stuk assertiever als het gaat om informatievergaring over merken en producten; bijna de helft van de ‘top 10%’ raadpleegt dagelijks content op verschillende kanalen. Dit staat in schril contrast tot de ‘bottom 10%’ waarvan slechts eenvijfde actief op zoek gaat naar merk- en productinformatie.Het sociale bereik van de ‘top 10%’ is zelfs vijf maal zo groot als de ‘bottom 10%. Zij beschikken over de laatste media innovaties, waarmee ze merken, producten en diensten onderzoeken en waardoor ze hun opinies met hun vrienden en kennissen delen. Ze consumeren veel verschillende mediumtypen.

 

Sociale beïnvloeders als communicatiefilter voor omgeving

Het onderzoek laat zien dat de invloed die de ‘top 10%’ op anderen uitoefent enorm is, waarmee ze zeer interessant zijn voor marketeers. Deze groep selecteert, verzamelt en stuurt informatie door, waarmee ze potentieel meer invloed uitoefenen dan welke campagne in welk mediumtype dan ook. Zij zijn feitelijk hét filter van communicatie voor hun vrienden en kennissen. Met hun ‘macht’ zijn zij in staat een merk te kraken of te maken. Een ruime meerderheid van de ‘Top 10%’ geeft aan dat vrienden om hun mening vragen bij het doen van een belangrijke aankoop. Dit heeft de meeste impact op productcategorieën waar de online discussie het grootst is, zoals technologie, reizen, mode en muziek.

 

Nederlander terughoudend met merken in social media

Nederlanders blijken weliswaar zeer actief in social media, maar zijn over het algemeen minder actief in het gebruik ervan waar het ‘praten over’ en ‘aanraden van’ merken betreft. Het vertrouwen en gebruik van online discussiefora ligt aanzienlijk lager dan in de rest van de onderzochte landen. Argentijnen hechten de meeste waarde aan het gebruik van social media; 70% geeft aan dat social media helpen bij het delen van belangrijke informatie over merken met anderen tegenover slechts een derde van de Nederlanders. Meer dan de helft van de Argentijnen ziet social media als een onafhankelijk en betrouwbaar medium om informatie over een product of merk te verkrijgen, tegenover een kwart van de Nederlanders. Toch is de ‘circle of influence’ van de ‘top 10%’ in NL net zo sterk als in de andere landen. Het belang van deze 10% wordt geïllustreerd door de hoge frequentie waarmee ze over merken en diensten spreken. Daarom is het belangrijk deze groep te traceren en activeren.

 

Het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd binnen het Initiative Connections Panel. Dit is een database van 230.000 mensen wereldwijd die zeer gedetailleerd inzicht verschaffen in hun mediagedrag en de waarde die zij aan verschillende media en merken toekennen. Binnen deze totale steekproef zijn meer dan 8000 web-gebruikers uit Argentinië, Australië, Canada, China, Duitsland, de VS, de UK en Nederland herondervraagd. Het doel van het onderzoek was om de synergie tussen mediaplatformen als TV, sociale en mobiele media te begrijpen en de invloed van individuen in de weg naar merk- en productkeuzes inzichtelijk te maken.

 

Posted on September 1, 2012 in Blog

Share the Story

Back to Top