Een serie van tests heeft eenduidig laten zien dat TV reclame de inkomsten per click voor online marketing kanalen doet stijgen, ook voor social media & affiliates. De Amerikaanse website voor media-en marketing professionals mediapost.com heeft de resultaten gepresenteerd van een onderzoek over de invloed van TV reclame op online sales. Hiertoe zijn verschillende campagnevarianten…

Read More →