In de voorgaande nieuwsbrief hebben we stil gestaan bij de gevolgen van de nieuwe weegnorm in het Nationaal Luister Onderzoek (NLO), waarin maandelijks de luistercijfers van het Nederlandse radiolandschap worden gepubliceerd. Deze nieuwe norm komt er kort gezegd op neer dat lichte luisteraars een hoger weegfactor krijgen en daarmee zwaarder gaan meetellen. Hierdoor moet het…

Read More →