Adverteerders moeten duidelijk een keuze maken tussen het leveren van extra toegevoegde waarde en het plat kopen van views, en iets wat daar tussenin zit: relevantie bieden op het moment dat de consument daar om vraagt. Het leveren van echte toegevoegde waarde in het leven van de consument kan met behulp van tools (brand utilities)…

Read More →