STIR en SKO gaan samenwerken in test datafusie

STIR en SKO gaan de komende periode onderzoeken of data uit beide onderzoeksprojecten gefuseerd kunnen worden. Dit om na te gaan of dat inzicht kan geven in het totale kijkgedrag naar (televisie-)content, crossmediaal bereik van televisiezenders/ programma’s, websites en campagnes.

De partijen zullen de komende maand de wensen en eisen van het testproject in kaart brengen en een request for proposal uitsturen naar bedrijven die deze complexe materie kunnen onderzoeken. In eerste instantie betreft het een onderzoek naar de mogelijkheden en een proof of concept.

SKO meet in haar kijkonderzoek het kijkgedrag via het televisiescherm voor 180 zenders in de Nederlandse huishoudens. Daarnaast rapporteert SKO sinds 2008 over het uitgesteld kijken (via Harddisk, Settop Box of connected TV) via het TV scherm in de dagelijkse cijfers.

Sinds 2008 wordt er door SKO ook gerapporteerd over het aantal online streamstarts van televisieprogramma’s. Deze resultaten uit het SKO WEB-TV project zijn geen onderdeel van de kijkcijfers en worden apart gerapporteerd.

Sinds 2009 werken STIR en SKO samen door over de maand februari het bereik en contacten van online bekeken televisieprogramma’s te meten in het STIR panel. Dit geeft al 3 jaar een goed beeld van de groei in het bereik van WEB-TV in doelgroepen.
Uit het recente Moving Pictures NL 2011 onderzoek dat in opdracht van SKO werd uitgevoerd, blijkt dat naar schatting zo’n 10% van de minuten gespendeerd aan TV content via een ander scherm gebeurt dan via een televisiescherm. Dit leidt, in combinatie met de constatering uit de SKO WEB-TV resultaten dat de groei doorzet, tot het besluit een aantal methoden te gaan reviewen die er uiteindelijk toe zouden kunnen leiden dat er ook cijfers gerapporteerd kunnen worden inclusief het via internet kijken naar deze televisiecontent. De datafusie met STIR is het eerste nieuwe project.

Bas de Vos (Directeur SKO) zegt over de samenwerking: “Nu is het moment aangebroken om vervolgstappen te nemen in het meten van nieuwe vormen van mediagedrag. Deze samenwerking wordt een, zelfs internationaal, uniek project, dat een antwoord kan gaan geven op meerdere vragen die we hebben over het gedrag van de Nederlandse mediaconsument. De samenwerking met STIR is een logische stap omdat onze belangen deels overlappen”.

Frans Kok (Directeur JIC STIR) zegt over de samenwerking: “De convergentie in media is natuurlijk ook van invloed op de mediabereiksonderzoeken. Om inzicht te krijgen in het crossmediale gedrag van consumenten, is de samenwerking met de onderzoekers van andere JIC’s essentieel. Het recente verleden heeft al uitgewezen dat daar hele mooie, baanbrekende resultaten uit voortkomen.”

 

www.stir.nl

Posted on November 1, 2011 in Blog

Share the Story

Back to Top