Shanghai – Paid Owned Earned

Ik schrijf u dit bericht in lichte staat van verwarring. Net terug uit Shanghai, een fantastische, intrigerende stad vol contrasten. De futuristische skyline van zakencentrum Pudong met hippe bars & clubs voelt zeer modern en Westers. Tegelijkertijd is het een land waar Facebook en Twitter er al een jaar uitliggen en waar Google supertraag is, vanwege een omweg via Hong Kong.

Als de dynamiek van een land met een miljard inwoners dat hard op weg is de belangrijkste economie ter wereld te worden al enorm groot is, hoe beschrijf je dan de atmosfeer in de grootste metropool, die binnenkort de 20 miljoenste inwoner zal verwelkomen? Elektrisch, dat komt wellicht het dichtst bij.

Ik was in Shanghai voor een internationale bijeenkomst van Initiative. Nederland maakt binnen de bureaugroep onderdeel uit van het G14 cluster dat bestaat uit grote landen plus een aantal emerging markets. De landen presenteerden hun plannen aan het worldwide leadership team en China was dit jaar gastland. Hier werden inzichten, cases en innovaties met elkaar gedeeld en de lange termijn groeistrategie vastgesteld.

Bijzonder daarbij is dat niet werd gepoogd om tot één dwingende, internationale strategie voor de bureaugroep te komen maar dat deze strategie van land tot land, van markt tot markt op een andere manier werd doorvertaald, zodat er aandacht was voor de lokale verschillen. Dat is een voorwaarde voor succes.

Dat bleek onlangs maar weer uit een groot internationaal onderzoek van Initiative onder ruim 4000 consumenten.

Neem een product als shampoo. We onderzochten welke elementen in merkcommunicatie belangrijk zijn voor consumenten en waarop zij de uiteindelijke keuze voor een product of merk baseren. Daar bleken van land tot land grote verschillen te bestaan. Culturele, sociale en economische factoren spelen een rol.

In China geeft 27 procent van consumenten aan dat vertrouwen belangrijk is bij de aanschaf van shampoo, 18 procent noemt producteigenschappen en 11 procent vindt prijs vooral belangrijk.

Die hoge score op de variabele vertrouwen is niet vreemd. Vanwege de snelle economische groei komen er zoveel nieuwe producten op de markt, waaronder veel namaak, dat vertrouwen het bepalende keuze-element is. Na een bezoek aan de gigantische 'copy-markt' kan ik me dat nu heel goed voorstellen.

In Australië is de situatie totaal anders. Daar wordt vertrouwen door slechts 11 procent van de consumenten genoemd als een belangrijk factor in de overweging om shampoo te kopen. Prijs daarentegen scoort met 29 procent juist wel heel hoog.

Het onderzoek liet zien dat er tussen landen ook grote verschillen bestaan in het effectief inzetten van Paid, Owned en Earned Media, bijvoorbeeld op de variabele vertrouwen.

In Australië blijkt televisie  de sterkste driver als het gaat om vertrouwen bij shampoo merken. De veel gehoorde stelling dat Paid Media vertrouwen kunnen bouwen blijkt hier te kloppen.

Maar in een land als Spanje is dat alweer heel anders. Daar blijken consumenten veel meer waarde te hechten aan het uitproberen van shampoo en aanbeveling van vrienden. In Spanje wordt vertrouwen vooral gebouwd door het inzetten van een mix van Earned en Owned Media.

Het was een voorrecht om me een paar dagen onder te mogen dompelen in de inspirerende cases van mijn internationale collega’s. Nu ga ik me met deze nieuwe ervaringen vooral weer op de Nederlandse markt richten.

Volgend jaar Rio de Janeiro?

Posted on November 8, 2011 in Blog

Share the Story

Back to Top