Second Screen update

Second Screen doet meer en meer zijn intrede in het hedendaags televisie kijken. In juni had ca. 23% van de gezinnen reeds een tablet in bezit en weten we dat inmiddels ruim 40% van alle smartphone en tablet bezitters één van deze apparaten gebruikt  tijdens het televisie kijken. En deze percentages stijgen voorlopig gestaag door.

Met de start van het nieuwe TV seizoen hebben exploitanten second Screen als nieuw wapen in de strijd gegooid om de kijkers nog meer aan zich te binden. Hiermee haken de exploitanten in op de uitrol van de tablets en smartphones in Nederland en het gebruik daarvan.

RTL maakt al langer gebruik van het fenomeen second screen. Vanaf begin september hebben ook Ster en SBS een eigen applicatie gelanceerd.  De Ster heeft de Ster Extra App in de markt gezet en SBS de SBS Plus App. Op dit moment zijn er nog geen concrete cijfers over het downloaden en het gebruik van deze apps gepubliceerd.

Er zijn wezenlijke verschillen tussen de apps van deze exploitanten te onderscheiden. 

STER EXTRA

De Ster Extra App is gericht op een aantal reclameblokken dat dagelijks op de publieke zenders wordt uitgezonden. Middels de app is het mogelijk extra informatie te bieden of interactie te realiseren bij een selectie van producten, waarvan spots in deze blokken worden uitgezonden. Op deze wijze kan er een extra verdiepingsslag  gegeven worden bij het uitzenden van de TV commercial. Hierbij is het mogelijk voor de adverteerder om de gebruiker van de app exclusieve aanbiedingen te doen.

RTL

RTL maakt gebruik van programma apps, waarbij vooral gekeken wordt naar de grotere programma’s. Voorbeelden hiervan zijn The Voice en Wie is Tim (GTST). Middels deze apps zoekt RTL meer betrokkenheid van de kijker bij de programma’s. Voor adverteerders biedt dit mogelijkheden om aan te haken bij grote , impactvolle programma’s.  Deze koppeling via second screen past uiteraard prima binnen bredere brand promotions. Aangezien de apps worden afgestemd op zowel het gekozen programma als de adverteerder zijn alle RTL apps daarmee in principe tailor made.

SBS PLUS

SBS heeft voor de variant ‘zender app’ gekozen.  Deze zenderbrede app biedt een real time feed tussen 19.00 uur en 23.00 uur.  Hiermee beoogt ook SBS dat de betrokkenheid van de kijker bij de programma’s en de zender wordt verhoogd.  Als adverteerder is het mogelijk om op verschillende niveaus aan te haken via deze zender app. Je kunt kiezen om (tijdelijk) de gehele zender te omarmen, maar ook insteken op programmagenres, specifieke programma’s of speciale dagen.  De doelstelling van de klant is leading in hetgeen aangeboden wordt, dus ook bij SBS zijn de toepassingen in de app voor de adverteerder allemaal tailor made.     

Elke exploitant heeft dus op eigen wijze de second screen mogelijkheden omarmd en ingevuld waarbij er concrete verschillen zijn. Basisvoorwaarde is natuurlijk dat de exploitant de campagnedoelgroep bereikt, maar de verschillen bieden de adverteerder de mogelijkheid om de juiste exploitant bij hun eigen doelstellingen te kiezen. De Ster Extra app richt zich vooral op brede actiematige toepassingen. Is de doelstelling meer op awareness gericht, eventueel in combinatie met interactie, dan lenen de second screen apps van RTL en SBS zich daar veel beter voor. Bij RTL geldt dan wel, dat er reeds een (natuurlijke) link met het betreffende programma zal moeten zijn, in welke vorm dan ook en waardoor het bereik logischerwijs ook wat lager zal zijn.

 

Posted on October 2, 2012 in Blog

Share the Story

Back to Top