Saskia Bax: Advertentiemarkt 2015, Power to the People

Saskia Bax: Advertentiemarkt 2015, Power to the People

Consumenten worden steeds selectiever in hun media consumptie. Het aanbod is zo groot en divers en de consument zoekt vooral relevantie. Adverteerders en Mediabedrijven moeten dus heel goed snappen wat hun doelgroep beweegt en welke content relevant is. De consument gaat zelf op zoek wanneer hij advies en informatie nodig heeft.

De uitdaging voor de mediabedrijven is om de consument op die momenten te vangen en de uitdaging voor de adverteerder is om op dat moment met het juiste verhaal te komen. Ik geloof dan ook dat de binding die mediabedrijven met hun doelgroep hebben, een steeds grotere rol gaat spelen. Alleen dan leer je je klant echt kennen.

De relatie met de consument staat centraal. Je moet de consument niet alleen bereiken, maar ook (be)raken.  Het op elkaar afstemmen van de diverse kanalen die ingezet kunnen worden, zal ook steeds essentiëler worden. Niet alleen de campagnes in Print, Social, Online, Radio of TV maar ook die momenten waar je echt contact kunt hebben met je klant; tijdens events of op de winkelvloer.

Content, Online marketing, advertising, het zijn geen losse onderdelen die je inzet in de dialoog met de consument. Het is een geïntegreerd geheel. In 2015 geldt nog steeds “Content is King & Distribution is Queen”

Saskia Bax is Marketing Manager bij ANWB Media
www.anwbmedia.nl

Posted on January 26, 2015 in Blog

Share the Story

Back to Top