RECMA: Initiative Nederland “High Profile” bureau

Het onderzoeksbureau RECMA dat de mediabureau-branche wereldwijd monitort, heeft Initiative mooie scores toebedeeld in twee recente publicaties.

Hun Overall Activity Billings rapport 2012 laat zien dat het mediavolume van Initiative in Nederland met 15% is gegroeid. Dit groeipercentage ligt beduidend boven het marktgemiddelde van 9%, waardoor Initiative in dit overzicht stijgt naar een top 3 positie. Ook Magna Global Netherlands (de gebundelde inkoopkracht van de Mediabrands-mediabureaus waar Initiative toe behoort) continueert de forse groei van de afgelopen jaren en versterkt haar nummer 2 positie met een marktaandeel van 23%.

Daarnaast is Initiative Nederland in RECMA’s kwalitatieve rapport tot High Profile bureau benoemd. Deze ranking is gebaseerd op het sterke klantprofiel, succesvolle pitch-resultaten over de afgelopen drie jaar en de eerste helft van 2013, de diversiteit aan digitale diensten en momentum.

Natuurlijk is Léonie Koning (MD Initiative) terecht trots: “Deze mooie ‘rapportcijfers’ van RECMA laten zien dat de combinatie van performance strategie, creatieve partnerships én sterke inkoopkracht zeer succesvol is. Met onze stabiele klantenbasis en gestage groei door new business wins, zullen we deze indrukwekkende groeicijfers blijven realiseren.”

Posted on October 17, 2013 in Blog

Share the Story

Back to Top