Radio: Nieuwe weegnorm Nationaal Luister Onderzoek NLO – update

In de voorgaande nieuwsbrief hebben we stil gestaan bij de gevolgen van de nieuwe weegnorm in het Nationaal Luister Onderzoek (NLO), waarin maandelijks de luistercijfers van het Nederlandse radiolandschap worden gepubliceerd. Deze nieuwe norm komt er kort gezegd op neer dat lichte luisteraars een hoger weegfactor krijgen en daarmee zwaarder gaan meetellen. Hierdoor moet het onderzoek een representatiever weerspiegeling van het daadwerkelijke luistergedrag worden.

 

De eerste meetperiodes waarin de nieuwe methode werd toegepast coverden de zomermaanden, een jaargetijde waarin het luistergedrag door weersomstandigheden en vakanties afwijkt van de rest van het jaar. Nu ook de cijfers van de periode september – oktober bekend zijn kunnen er conclusies getrokken worden die van toepassing zijn op het gehele jaar.

 

Onze voorgaande analyses richtten zich vooral op de gevolgen van het nieuwe meten op de verschillende zenders, nu willen we vooral kijken naar de effecten op verschillende doelgroepen.

 

Het eerste dat in het oog springt, is dat over de maanden september en oktober in vergelijking met vorig jaar over de gehele linie een beduidend lagere gemiddelde totale luisterdichtheid wordt gemeten. Bij de jongere luisteraars is dit effect weliswaar het sterkste, onder 20-34 jarigen daalt de luisterdichtheid met ruim 16%, maar ook bij 65 plussers is een daling van meer dan 10% waarneembaar.

 

Kijken we naar overige gangbare commerciële doelgroepen dan volgen de Boodschappers de algemene trend, maar onder de luisteraars in zakelijke doelgroepen (BtoB) is de daling met bijna 20% verontrustend hoog.

 

Een logisch gevolg van het zwaarder meetellen van de lichtere luisteraar is een daling van de gemiddelde luistertijd (het aantal minuten per dag dat men gemiddelde naar de radio luistert). Deze toont, vergeleken met vorig jaar, ten opzichte van de luisterdichtheid eenzelfde neergaande beweging in alle doelgroepen. Het totale netto weekbereik van alle Nederlandse radiozenders, daalt daarnaast echter ook zienderogen, in alle doelgroepen.

 

Onder jongeren en BtoB’ers zien we de grootste daling in bereikprestaties optreden. Deze doelgroepen, altijd al moeilijk te bereiken door adverteerders, worden dus nog lastiger te vinden via het medium radio.

 

De voordelen van radio blijven ondanks de gevolgen van deze wijziging in de meetmethode nog steeds evident; het is een uitstekend medium om in korte termijn tegen relatief lage kosten een hoog bereik op te bouwen. Het lijkt er echter wel op dat om vergelijkbare resultaten te realiseren, zeker in bepaalde doelgroepen, een hogere mediadruk en een langere campagneperiode nodig zullen zijn.

Posted on November 23, 2012 in Blog

Share the Story

Back to Top