Opvallend hoge connectie met merken via social media

https://netdna.copyblogger.com/images/facebook_logo.pngEén op de drie Nederlandse Facebook leden en Twitteraars zijn via deze sociale netwerken gelinked met merken. Bij Hyves is dit één op de vier gebruikers. Gemiddeld zijn Twitteraars volger van 2,9 merken, terwijl Facebook leden gemiddeld 2,2 merken geliked hebben. Bij Hyves is men vriend van gemiddeld 1,8 merken. Twitter lijkt zich dus beter te lenen voor het volgen van meerdere merken dan Facebook en Hyves. Dit blijkt uit een kort vervolg-onderzoek op Trends in Digitale Media, dat vandaag door Intomart GfK naar buiten is gebracht.
 
Jongeren in de leeftijd 13-34 jaar blijken vaker met merken te linken via de sociale netwerksites dan oudere leden. Ook hoogopgeleiden hebben bij zowel Facebook, Hyves als Twitter significant vaker een connectie met merken. Opvallend is dat vrouwen op Facebook en op Hyves vaker in connectie zijn met merken dan mannen. Op Twitter is dit juist andersom, hier zijn het de mannen die vaker linken met merken dan vrouwen.
 
Bij Facebook is het verder opvallend dat vooral personen die weinig televisie kijken zich met merken linken. Facebook zou dus een complementair communicatie kanaal naast televisie kunnen zijn. Dit verschil is bij Hyves en Twitter niet te zien.
 
Als we het onderzoek projecteren op heel Nederland blijkt dat eenvijfde van alle Nederlanders in de leeftijd 13+ gelinkt is met merken via Facebook, Hyves en/of Twitter.
 
Het onderzoek is uitgevoerd door Intomart GfK onder een representatieve steekproef van ca. 75.000 Nederlanders in de leeftijd 13+ die gebruik maken van internet (87% van de Nederlandse bevolking 13+).
 
 
 

Posted on February 21, 2012 in Blog

Share the Story

Back to Top