Optimalisatie van out of home creatie

RapportOptimalisatie van out of home creatie

Sinds een aantal jaren is het mogelijk om met behulp van Het Buitenreclame-Onderzoek inzichtelijk te maken wat het bereik en de contactfrequentie van een Out of Home campagne is. Deze inzichten zijn beschikbaar voor verschillende doelgroepen en regio’s maar zeggen niks over het effect van de poster die is ingezet. Zeker bij Out of Home is het visuele aspect erg belangrijk voor het effect van de campagne. Rapport – het Out of Home label binnen IPG Mediabrands – vindt het belangrijk om met inzichten uit aanvullend onderzoek optimaal advies uit te kunnen brengen over de campagne. Daarom heeft Rapport opdracht gegeven aan Mediabrands Marketing Sciences om diverse objectieve onderzoeken te ontwikkelen; om voorafgaand aan de campagne het concept te testen of om na afloop het effect van de campagne in kaart te brengen.

Vóór de campagne

Expert opinion

De uiting wordt binnen 2 dagen beoordeeld op zichtbaarheid en leesbaarheid en langs de Rapport Golden Rules gelegd om te zien of hij daaraan voldoet. Deze test is de meest eenvoudige en snelle manier om verbeterpunten van de poster inzichtelijk te krijgen en wordt geheel in huis uitgevoerd.

Pre test

Door middel van een online vragenlijst wordt de poster aan 200 mensen binnen de doelgroep voorgelegd (doorlooptijd 1-2 weken). Het doel van het onderzoek is meten of de poster duidelijk is, aan het juiste merk wordt gekoppeld, gewaardeerd wordt en de boodschap correct overbrengt. Op basis van de resultaten wordt door Rapport een advies gegeven met eventuele verbeterpunten voor de creatie van de poster.
Eye trackingEye tracking is een techniek die in onderzoek wordt toegepast om oogbewegingen en fixaties te registreren en analyseren. Het kan ingezet worden om aandacht van de consument op de poster te volgen en met deze inzichten advies uit te brengen over het optimaliseren van de creatie.

Na de campagne

Mediabrands Outdoor Effect onderzoek

Behalve het testen en ontwikkelen van de perfecte uiting, is het ook interessant om te onderzoeken wat het effect van de Out of Home campagne is geweest. Met dit onderzoek meten we o.a. de herkenning en waardering van de campagne en de bijdrage van de campagne aan effecten zoals merkbekendheid, reclamebekendheid, houding & gedrag. Bij campagnes waar naast Out of Home ook andere mediumtypen worden gebruikt, analyseert Marketing Sciences wat de bijdrage van Out of Home in de mediamix is geweest. Op basis van de inzichten uit het onderzoek kan worden beoordeeld of de campagne een succes is geweest en kunnen verbeterpunten voor toekomstige campagnes worden geformuleerd.

Met de inzichten uit deze onderzoeken weten we zeker we dat de Out of Home campagnes voor onze adverteerders nog effectiever worden!

Posted on June 17, 2015 in Blog

Share the Story

Back to Top