Opkomende economieën streven Westen voorbij met social media

Hoewel de algemene toegang tot internet bij de opkomende landen nog fors achterloopt bij de ontwikkelde landen is er een aanzienlijk verschil in het zakelijk gebruik van social media. Dit laatste heeft vooral in de opkomende economieën een hoge vlucht genomen. De top 5 van landen die intensief gebruik maken van social media voor zakelijke doeleinden bestaat uit (1) Mexico, (2) Turkije, (3) Thailand, (4) India en (5) Nederland. Het verschil in zakelijk gebruik tussen de nummer 1 (Mexico) en nummer 5 (Nederland) is opvallend: 80% tegenover 56%.

Ter vergelijking: landen als België (26%) en Frankrijk (22%) bungelen ergens onderaan in de lijst van 39 landen. Dit blijkt uit het International Business Report (IBR) van accountants- en adviesorganisatie Grant Thornton. Ook opmerkelijk: zeker driekwart van de ondernemers in Latijns-Amerika neemt zich voor social media vaker te gaan gebruiken in de toekomst, terwijl bij de EU tweederde van de ondernemers dit van plan is.

Frank Ponsioen, partner en bestuurslid bij Grant Thornton: “De opkomende landen lijken de nieuwe vormen van zakendoen en communicatie veel meer te omarmen dan de gevestigde landen. Ze hebben een aanzienlijk groter geloof in de impact die een actieve social media-rol heeft op de relatie met klanten, consumenten en uiteindelijk hun business. TNS NIPO gaf in een onderzoek van oktober 2010 al aan dat die landen waar de beschikbaarheid van internet snel groeit de sociale netwerken intensief gebruikt worden. Van de Chinezen die online zijn, is 88% blogger of forumdeelnemer, in Nederland ligt dat percentage op 29%, aldus TNS NIPO. Voor burgers in een aantal van deze landen zal het ongetwijfeld ook met een gevoel van vrijheid van communicatie te maken hebben. Social media zijn voor velen van hen dé eerste kennismaking met internet, terwijl wij al bijna 20 jaar vertrouwd zijn met het fenomeen. Uit ons onderzoek blijkt in elk geval dat het gebruik van social media parallel loopt met gezonde economische groei. Er heerst een tegenstelling tussen Westerse en opkomende landen als het gaat om de houding tegenover nieuwe manieren van denken en werken. En dan moet het echte wijdverbreide internetgebruik bij de grote bevolkingen van de opkomende landen nog op gang komen. Europa lijkt hier kansen verloren te laten gaan.”

 

 

Het zakelijk gebruik van internet concentreert zich wereldwijd op adverteren (53%), communicatie met klanten (51%) en recruitment (43%). Klantcontact heeft bij Latijns-Amerikanen en Aziaten de grootste voorkeur (resp. 72 en 65%). Ondanks de hoge vlucht van de nieuwe media blijven ondernemers erg trouw aan de krant in gedrukte en online vorm. Zeker vier op de vijf (79%) bedrijfseigenaren leest minimaal drie keer per week de krant. De krant is, zowel in gedrukte als online vorm, tevens de nieuwsbron met de meeste voorkeur (51%). In Nederland lezen 9 op de 10 ondernemers minstens drie keer per week de krant en is de krant voor 60% van hen de voornaamste nieuwsbron.

Het Grant Thornton International Business Report is een wereldwijde enquête naar de mening van het midden- en kleinbedrijf. Het onderzoek omvat 11.000 respondenten op jaarbasis en 39 landen. Grant Thornton International doneert voor iedere surveydeelnemer USD 5 aan Unicef.

 

www.gt.nl

www.internationalbusinessreport.com

Posted on November 30, 2011 in Blog

Share the Story

Back to Top