Onzekere toekomst voor de reclamefolder

Folders

Onzekere toekomst voor de reclamefolder

Consumenten zijn altijd op zoek naar aanbiedingen van winkels. Daarbij speelt de huis-aan-huis reclamefolder in Nederland van oudsher een belangrijke rol. De Partij van de Dieren (PvdD) is echter van mening dat het niet meer van deze tijd is dat folders en ander reclamedrukwerk nog steeds standaard huis-aan-huis worden bezorgd, tenzij mensen aangeven deze niet te willen ontvangen door middel van een NEE/JA of een NEE/NEE-sticker op de brievenbus. Esther Ouwehand van de PvdD zei hierover al in 2013 het volgende: “We moeten de standaard omkeren: mensen digitaal informeren, tenzij zij liever een gedrukt exemplaar in handen krijgen. Dat scheelt grondstoffen, afval en transport en een hoop ergernissen.”

Het voorstel

De PvdD heeft daarom afgelopen maart een initiatiefvoorstel ingediend bij de gemeente Amsterdam om per januari 2017 de reclamedrukwerk verspreiding om te zetten naar een opt-in systeem. Dit zou betekenen dat alleen huishoudens in Amsterdam die de nieuwe JA/JA-sticker op de brievenbus hebben nog folders/folderpakketten zullen ontvangen. Ondanks alle protesten van onder andere winkeliers en brancheorganisatie MailDB (verspreiders en bezorgers van ongeadresseerd drukwerk) heeft de Amsterdamse gemeenteraad 20 april jl. dit initiatiefvoorstel aangenomen.

Stephan van den Eijnden, voorzitter MailDB en tevens Algemeen Directeur Spotta, zei hierover het volgende: “De Amsterdamse gemeenteraad heeft geen van onze zorgen meegenomen in hun afwegingen. Wij hebben berekend dat met dit voorstel het aantal afgiftepunten voor folders halveert. Aangezien 29% van de omzet van winkeliers voortkomt uit de folderverspreiding, verwacht de detailhandel een omzetdaling van 10% in Amsterdam en het daarmee gepaard gaande banenverlies en filiaalsluitingen. Een halvering van het aantal afgiftepunten betekent ook voor 2.500 bezorgers minder werk in de Amsterdamse regio. Bezorgbedrijven worden gedwongen op een abrupte manier productiecapaciteit af te schalen.”

Gesprekken en een rechtzaak

Inmiddels hebben er twee gesprekken plaatsgevonden tussen de branchepartijen en de gemeente Amsterdam om na te gaan of er in breder perspectief dan alleen wijziging van het huidige stickersysteem gesproken kon worden. Die ruimte bleek er niet te zijn en uit het gespreksverslag blijkt, dat de gemeente aanstuurt op invoering in 2017 (verankering van het nieuwe systeem in wetgeving) en daadwerkelijke handhaving begin 2018.

MailDB heeft daarom samen met het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen (KVGO) besloten juridische stappen te nemen richting de gemeente Amsterdam. Tevens heeft MailDB de gemeente Amsterdam voorgesteld om te praten over samenwerking. Zij willen in 2017, parallel aan de lopende gerechtelijke procedure, meewerken aan een zorgvuldig proces ter voorbereiding van een goede introductie van een opt-in systeem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk. De gemeente heeft dit voorstel geaccepteerd. Uiteraard is de daadwerkelijke invoering van een opt-in systeem in Amsterdam alleen aan de orde als de gerechtelijke uitspraak de gemeente Amsterdam in het gelijk stelt.

Wat betekent dit alles?

Concreet betekent e.e.a. dat op 1 januari 2017 de verspreiding van reclamefolders in Amsterdam ongewijzigd blijft plaatsvinden en dat er dus ook nog steeds een mogelijkheid bestaat dat de gemeente Amsterdam uiteindelijk toch afziet (of wordt gedwongen af te zien) van een folderverbod.

In tegenstelling tot hun collega’s in Amsterdam heeft de gemeente Apeldoorn het initiatiefvoorstel van de PvdD voor een opt-in systeem in hun gemeente overigens wel geweigerd omdat het volgens hen eigenlijk niet nodig is. Inwoners hebben al steeds minder restafval en nog maar zes procent daarvan bestaat uit oud papier dat kan worden hergebruikt, zegt de gemeente. Daarnaast hadden bedrijven de gemeente laten weten de JA/JA-sticker een heel slecht plan te vinden. “De reclamefolder is de motor van de economie”, schreven zij in een brief aan de gemeente.

Echter, ook in andere gemeenten wordt de discussie aangezwengeld om de JA/JA-sticker in te voeren, zoals Den Haag, Nijmegen, Tilburg, Utrecht, Arnhem en Deventer. De huis-aan-huis reclamefolder staat dus onder druk en het lijkt erop dat de vraag niet zozeer is óf het folderverbod in Nederland wordt ingevoerd, maar eerder wanneer en in welke gemeente als eerste.

Op het moment dat het folderverbod in Amsterdam definitief doorgang vindt, is de verwachting dat de gemeente Den Haag snel zal volgen. En als er eenmaal twee schapen over de dam zijn….

Alternatieven

Folders zijn een effectief medium om op lokaal niveau winkeltraffic aan te jagen. Het is dus van belang te kijken naar mogelijke alternatieven voor het geval de verspreiding ervan door gemeentes aan banden wordt gelegd. Initiative helpt hier graag bij. Vraag uw contactpersoon om meer informatie.

Posted on October 26, 2016 in Blog

Share the Story

Back to Top