Ontwikkeling oplages landelijke dagbladen: NRC Media wint de slag

Na een opleving in 2010 staan de oplages van de landelijke dagbladen in 2011 weer onder druk. Dat blijkt uit de meest recente HOI-cijfers over het derde kwartaal van 2011. De gezamenlijke totaal betaalde gerichte oplage van de grootste landelijke dagbladen daalde met ruim 50.000 exemplaren tot 1.586.000, een min van 3,1 procent.

NRC Media is dit kwartaal de grote winnaar. Bij de publicatie van de oplages van Q2-2011 drie maanden geleden werd vastgesteld dat NRC Media voor het eerst de oplage van beide titels zag stijgen. Maar de oplage van NRC Handelsblad steeg toen slechts met 0,2 procent, niet echt uitbunding voor een dagblad waar zo ongeveer alle bakens waren verzet. Maar de uitgever haalt nu alsnog zijn gelijk: In Q3-11 stijgt de oplage van NRC Handsblad met 2,5 procent. Daarnaast groeit het succesverhaal NRC.next ook nog eens met 6,3 procent tot een nieuwe record oplage van 74.000 exemplaren.

Daarmee hebben alle andere landelijke dagbladen het nakijken. Het beste presteert nog De Volkskrant die de oplage precies weet vast te houden. Trouw moet 2,2 procent van de oplage laten gaan. De ster van het Financieele Dagblad straalt al enige tijd wat minder (-2,5 procent). Bij het Algemeen Dagblad wordt pijn geleden (-3,4 procent) en De Telegraaf krijgt een dreun. Het dagblad raakt in een jaar tijd 42.000 exemplaren oplage kwijt, een min van 6,9 procent.

De HOI-cijfers bieden ook de gelegenheid om over een langere periode te kijken van maximaal 3 jaar. Als we dat doen, wordt het beeld genuanceerd. Over de afgelopen drie jaar komt NRC Handelsblad per saldo uit op een oplageverlies van 3,2 procent, door een dreun van bijna 5 procent die het dagblad opliep in 2009. In 2010 liep er nog wat meer oplage uit de krant. De komende jaren moeten uitwijzen of het herstel van nu structureel is. Het succes van NRC.next over de afgelopen drie jaar gemeten, is een oplagestijging van 17,5 procent.

Het enige andere dagblad dat over de afgelopen drie jaar groei kan claimen, is De Volkskrant met een plus van een knappe 1 procent. Trouw bleef per saldo gelijk in omvang. Het Algemeen Dagblad (-4,1%) is het zorgenkindje van de Persgroep. De hardste klappen over de afgelopen 3 jaar gemeten vallen bij het Financieele Dagblad (-7,1%) en De Telegraaf. Laatstgenoemde dagblad verloor 68.000 exemplaren van de oplage, een daling van 10,8 procent.

Tot slot kijken we naar de ontwikkeling van het bereik en marktaandeel van de dagblad-uitgevers. Let op: in de cijfers worden alleen de landelijke dagbladen genoemd. Een titel als Het Parool (Persgroep) en de regionale dagbladen van TMG zijn niet meegerekend. In de afgelopen drie jaren zien we voor de grootste speler op de landelijke dagbladenmarkt – Persgroep – per saldo een lichte daling van 2 procent in het bereik. De goede scores van De Volkskrant en Trouw worden in negatieve zin meer dan gecompenseerd door de slechte prestaties van het Algemeen Dagblad.

NRC Media zet met beide titels over de afgelopen 3 jaar een geweldig resultaat neer. Als enige dagbladenconcern zag het de gecombineerd oplage van de kranten groeien en wel met een royale 2 procent. HetFinancieele Dagblad scoort met min 7,1 procent wel slecht maar door de relatief kleine oplage die dit dagblad heeft, geeft dat niet veel uitslag op de grafiek. De min 10,8 procent oplage van De Telegraaf daarentegen geeft een alarmerend beeld op de grafiek.

https://api.ning.com/files/cSucb7o7yar1-3jmYmTq4jNZTG3ESHHFmJxo22GrgD1UZQOfwxm1xcpLsmBX0huQHJWaJtcGDkOMUqxIBF-aC8mL09pSCYsM/HOIQ32011dabladenmarktaandelen08.jpg

https://api.ning.com/files/CoBctay7evVbUXSUSIPX6K-8IriVefIIonbSCwqb1CcOXWzljOSDjdC4Kkgjon53DA1hGk35J0pJyWScDoXHL8Lpfvv71Thk/HOIQ32011marktaandelendagbladen2011.jpg

Het marktaandeel van De Telegraaf in bereik zakte van 38 procent in 2008 tot 36 procent in 2011. NRC Media steeg van 15 naar 16 procent, Persgroep van 44 naar 45 procent.

www.hoi-online.nl

 

Dit bericht verscheen eerder in Nederlands MediaNieuws van het Nederlands Medianetwerk en werd geschreven door Bas Vlugt.

 

Aanvulling Initiative:

Wat belangrijk is, en Bas ook terecht aanstipt, is dat de cijfers wel in perspectief moeten worden gezien. Deze cijfers gaan over Q3, wanneer je naar het totaalbeeld kijkt zie je dat het beeld wat genuanceerder is.

De dagbladenmarkt staat nog steeds onder druk en dagbladen proberen uit alle macht lezers te behouden en nieuwe lezers aan te trekken. Dit wordt onder andere gedaan door restylings en het ontwikkelen van nieuwe katernen en magazines. Andere voorbeelden zijn het aanbieden van CD’s en DVD’s bij de losse verkoop en het lokken met aantrekkelijke cadeaus bij het afsluiten van een abonnement.

Zoals uit de cijfers blijkt zijn de restyling van NRC, de intrede van NRC Deluxe en het aanbieden van een iPad bij een 2-jarig abonnement de oplages van NRC/NRC.Next ten goede gekomen. Het is een moeilijke markt maar deze cijfers laten zien dat wanneer de doelgroep op de juiste manier getriggerd wordt, er absoluut nog voldoende perspectief in de dagbladenmarkt zit.

Posted on January 10, 2012 in Blog

Share the Story

Back to Top