Online bestedingen laten opnieuw een flinke groei zien

Grafiek Online bestedingenOnline bestedingen laten opnieuw een flinke groei zien

IAB-Rapport: Online bestedingen H1 2015

Hoe verhouden de huidige online mediabestedingen zich ten opzichte van offline mediabestedingen? En hoe liggen de verhoudingen binnen digitale middelen? Het onlangs uitgebrachte “IAB Report on Online Advertising Spend” geeft ons een goed beeld van de online mediabestedingen in Nederland over de eerste helft van 2015. In dit artikel een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen.

 

Hoewel de totale advertentieomzet, gerealiseerd door de vier grootste mediumtypen Radio, TV, Print en Online, in de eerste helft van 2015 nagenoeg gelijk is gebleven ten opzichte van de eerste helft van 2014 is de omzet uit online media met 7% toegenomen. We zien dus een duidelijke verschuiving plaatsvinden van traditionele kanalen naar online kanalen. Vooral bij TV-bestedingen zien we, door de opkomst van on-demand videocontent, een verschuiving van het oorspronkelijke TV-budget naar online video advertising.

Classifieds, directories en listings

Binnen de online advertentiemarkt is de categorie “classifieds, directories en listings” (o.a. vergelijkingssites en rubrieksadvertenties) met 11% ten opzichte van 2014 erg snel gestegen. Deze stijging is te verklaren door de sterke groei van e-commerce in de eerste helft van dit jaar, waardoor vergelijkingssites steeds relevanter worden in het aankoopproces.

 

Grote groei Mobile Advertising

Het aandeel van adverteren via mobiel is met 54% toegenomen ten opzichte van 2014. Daardoor neemt het aandeel van display advertising via laptop/desktop logischerwijze af. Binnen de totale online advertentiemarkt is mobiel hiermee de grootste stijger. Hieraan liggen twee redenen ten grondslag:

1)      De groei in het gebruik van mobiele devices door consumenten

2)      De toenemende mogelijkheden om mobiele campagnes te kunnen meten op effectiviteit

Mobiele ontwikkeling

Programmatic Trading

Programmatic trading is volwassen geworden en beperkt zich al enige tijd niet meer tot het verhandelen van enkel standaard display formaten. Ook rich media en video formaten hebben hun intrede gedaan in deze manier van inkopen en de verwachting is dan ook dat de groei van afgelopen jaar (47% ten opzichte van H1 2014) door gaat zetten.

Het gehele rapport is hier te vinden.

 

Posted on December 3, 2015 in Blog

Share the Story

Back to Top