[Onderzoek] Afscheid van een generatiekloof

[Onderzoek] Afscheid van een generatiekloof

Hoe Millennials en generatie x steeds dichter naar elkaar toe groeien

Iedere generatie wil anders zijn dan alle anderen. En de Millennials zijn bij uitstek buitenbeentjes, want ze zijn de eersten die in dit digitale tijdperk zijn geboren. Maar veroorzaakt dat ook echt radicale gedragsverschillen?

Dat willen we weten. Daarom hebben we een onderzoek opgezet, waarin we 300 Millennials tussen 20 en 30 jaar oud naar hun opinie over politiek, technologie en media hebben gevraagd. Datzelfde deden we bij 300 X’ers tussen 40 en 50 jaar oud.

 

Social media zijn als drugs

Millennials zijn echt verslaafd aan sociale media, maar X’ers zijn niet veel beter. Op de meest uiteenlopende plekken en momenten worden tijdlijn gecheckt en status bijgewerkt. In het algemeen geldt dat Millenials hierin wel extremer scoren, maar ook van de X’ers checkt 34% direct bij het wakker worden wat er is gebeurd en 1 op de 5 doet dat (ook) tijdens het TV-kijken.

 

En net als bij andere verslavingen: als je vraagt hoe erg het is, antwoordt iedereen: “valt wel mee”. Millenials en X’ers zijn daarin eensgezind: driekwart geeft aan best een dag zonder sociale media te kunnen en de helft laat weten dat een dag zonder mobiele telefoon ook geen probleem is.

 

Lekker zelf bepalen wat je kijkt

Als we naar de Millenials luisteren heeft lineaire televisie z’n beste tijd wel gehad. 76% bepaalt het liefst zelf wanneer ze bepaalde programma’s bekijken en meer dan 60% geeft aan steeds vaker naar on demand programma’s te kijken via internet en daardoor minder live TV te kijken. Ook onder X’ers zijn deze percentages aanzienlijk.

 

Het verschil tussen Millenials en Generatie X is groot als hen gevraagd wordt naar het belang van verschillende videokanalen. 68% van de X’ers geeft aan TV zeer belangrijk te vinden. Onder Millenials is dat maar 34%. Omgekeerd geldt dat ongeveer éénderde van de Millenials zegt dat Netflix voor hen zeer belangrijk is, bij X’ers is dat 14%.

 

Wie weten het beter: journalisten of bloggers?

Het is grappig te zien dat het journaal voor X’ers én Millenials nog steeds een belangrijk ijkpunt is om op de hoogte te blijven van het actuele nieuws. Ze zien het journaal als objectieve informatiebron, maar tegelijkertijd geven ze aan dat zij zelf prima in staat zijn op internet onderscheid te maken tussen echt en fake news.

 

Als we dan kijken naar wie nieuws naar buiten brengen – journalisten en bloggers – dan geeft meer dan 40% van de Millenials aan te geloven dat bloggers onafhankelijker zijn dan journalisten. Onder generatie X is dat 25%. Als we daarop doorvragen, blijkt er vooral achter te zitten dat journalisten een baas hebben aan wie ze zich moeten verantwoorden en bloggers eigen baas zijn.
Want als we vervolgens vragen wie het eerlijkst is in de berichtgeving dan zijn Millenials en X’ers eensgezind: journalisten. Slechts 10% vertrouwt bloggers meer dan journalisten.

 

Politiek en internet

Een opvallende uitkomst is dat Millenials positiever zijn over de Europese Unie dan generatie X. Of moeten we zeggen: “minder negatief”? Bijna de helft van de X’ers vindt dat door migranten toe te laten in de EU, ‘onze’ banen in gevaar komen. Onder Millenials ligt dat percentage op 38. En ook de stelling “Nederland moet minder afhankelijk worden van de EU” leverde verschillende resultaten op: 59% van generatie X is het hier mee eens en 45% van de Millenials.
Ondanks de verschillen tussen de groepen zijn dat natuurlijk flink hoge percentages. En dat lijkt het gevolg van een groot gebrek aan vertrouwen in politici en de politiek onder beide groepen.

 

Op trouwe volgers hoeven partijen dan ook niet meer te rekenen; ongeveer de helft van alle respondenten geeft aan bij elke verkiezing opnieuw te overdenken op welke partij ze gaan stemmen. Sociale media spelen daarbij een belangrijke rol. Een derde van de Millenials laat weten door sociale media een beter beeld te krijgen van politici. Tegelijkertijd zien ze in dat deze platformen er ook voor zorgen dat verkiezingscampagnes steeds feller worden.

 

Wat moet je hier mee als merk?

Wat opvalt aan de resultaten van het onderzoek, is dat X’ers op meerdere vlakken eigenlijk hetzelfde gedrag vertonen als Millenials. Ook generatie X kijkt steeds minder TV, is verslaafd aan de smartphone en is online sociaal. De digitale revolutie raakt dus veel meer dan alleen Millenials en de gevolgen zijn dus veel breder te zien en gaan veel dieper.

Hoe kun je als merk inspelen op het veranderende mediagedrag en de eisen die mensen stellen aan de merken en producten die ze (willen) kopen? Neem de volgende uitgangspunten mee:

  1. Start met social: een social strategie wordt belangrijker dan een televisiecampagne: je wint op Facebook, Instagram, Twitter en YouTube, ook als Gen X je doelgroep is.
  2. Geef controle uit handen: televisie blijft niet het belangrijkste videokanaal: investeer in videocontent die op alle online platformen kan worden gedeeld.
  3. Wees eerlijk: het tijdperk van politieke correctheid is echt voorbij. Eerlijkheid is de nieuwe standaard en het helpt als je een uitgesproken mening verkondigt.

 

 

Posted on April 19, 2017 in Blog

Share the Story

Back to Top