Nieuwe weegnorm in NLO kan ingrijpende impact hebben

Per 1 juli 2012 heeft het Nederlands Luisteronderzoek (NLO) een kwalitatieve aanvulling ingevoerd op het huidige bereiksonderzoek in de vorm van de nieuwe weegnorm naar ‘ingeschatte luistertijd’. De gegevens komen beschikbaar uit de Media Standaard Survey (MSS). Dit is een grootschalig onafhankelijk onderzoek, waarin onder andere mediagebruik- en bezit onder de Nederlandse bevolking inzichtelijk wordt gemaakt.

Er is tot deze aanpassing besloten omdat er verondersteld werd dat de zware radioluisteraars een oververtegenwoordiging hebben in het huidige radio onderzoek. Panelleden zouden vanwege hun deelname aan het onderzoek al meer affiniteit hebben met het medium radio. In de MSS is het aandeel lichte luisteraars hoger en het aandeel zware luisteraars lager dan in de huidige RadioBasisOndervraging van het NLO. Feitelijk betekent dit dat bij de doorvoering van de weegnorm uit de MSS, de lichte luisteraars een hogere weegfactor meekrijgen en dus zwaarder gaan meetellen. Deze aanpassing moet ervoor zorgen dat er een meer representatieve weerspiegeling van het luistergedrag naar radio in Nederland komt.

Eind september zijn de eerste resultaten inclusief deze nieuwe weegnorm bekend gemaakt over de meetperiode juli – augustus 2012. Het effect verschilt per doelgroep, zender en per tijdvak. Ondanks dat we pas na een aantal publicaties een definitieve conclusie kunnen formuleren, nemen we u graag mee door de eerste vernieuwde radiocijfers.

Samenvattend

We kunnen stellen, dat de nieuwe weegnorm een behoorlijke impact heeft op de totale luistertijd, maar ook op de luisterdichtheden van de radiostations. De impact op het netto bereik lijkt voor de grotere stations als 3FM, 538, Radio Veronica en Q-music enigszins mee te vallen. E Power stijgt zelfs in bereik. De andere stations vallen op basis van deze analyse wel behoorlijk terug.

Officiële reacties van de radiostations zijn er tot op heden nog niet geweest (dd. 2 oktober) . We kunnen ons voorstellen, dat ze de gevolgen hiervan aan het beoordelen zijn. Een simpele gedachte valt ons reeds ten deel. Lagere luisterdichtheden en GRP-garanties zullen voor de lopende en toekomstige campagnes leiden tot een hogere spotfrequentie op de zenders, om de afgesproken doelstellingen te behalen. 

We hebben het hier slechts over één meetperiode voor wat betreft deze nieuwe weegnorm. We moeten dus nog voorzichtig  zijn in het trekken van conclusies. We zullen de komende maanden verschillende analyses blijven uitvoeren op de data, ook op doelgroepniveaus, waardoor we op de langere termijn de impact beter kunnen voorspellen en de gevolgen beter kunnen overzien.

We houden u uiteraard op de hoogte!

Bron: NLO, maandag t/m zondag, 7.00-24.00u

In het staafdiagram valt op dat de luistertijd in de eerste maanden van 2012, op basis van een gelijke weegnorm, lager is ten opzichte van dezelfde maanden in 2011 (doelgroep 10+).  Het aantal minuten dat naar radio wordt geluisterd is per meetperiode met gemiddeld 5% afgenomen.

In de meetperiode juli-augustus is de luistertijd nog forser afgenomen, namelijk van 171 naar 151 minuten per dag (-12%). Een voorzichtige conclusie is dus dat het zwaarder meewegen van de lichte luisteraar, zoals verwacht, een negatief effect heeft op de luistertijd.

Bron: NLO, maandag t/m zondag, 7.00-24.00u (absoluut bereik), juli/aug 2012 vs. juli/aug 2011

Interessant is het om te zien wat het effect van de nieuwe weegnorm is op het netto bereik van de individuele radiostations in de periode juli/aug 2012 vs. 2011.

Uit onze analyse op doelgroep 20-49 jaar blijkt dat het bereik van de publieke zenders daalt met 8%, waarbij Radio 1, Radio 2 en Radio 5 een groot deel voor hun rekening nemen. 3FM daalt licht naar een bereik van 21,7%. Radio 4 en Radio 6 tonen een stijging, de lichte radio luisteraars zijn hier bovengemiddeld te vinden.

Binnen de 538 Groep (538, 10Gold en SlamFM) is het bereik ook gedaald. Deze zendergroep bereikt 9% minder personen, waarbij het zwaartepunt van deze daling vooral bij 10Gold en in mindere mate SlamFM ligt. De luisteraar van Radio Veronica (onderdeel van Sky Radio Groep – SRG) was blijkbaar al een relatief lichte luisteraar, het bereik van deze zender blijft nu ongewijzigd. Het bereik van Q-music vertoont, net als Radio Veronica, een stabiel beeld. E Power is eigenlijk de enige stijger in bereik met enig volume (+3%).

Bron: NLO, maandag t/m zondag, 7.00-19.00u

De luisterdichtheden lijken ook beïnvloed te worden door de nieuwe weegnorm. E Power en de Sky Radio Group (SRG) stijgen of vertonen stabiele cijfers. De rest daalt en in sommige gevallen best fors.

Posted on October 2, 2012 in Blog

Share the Story

Back to Top