Nieuw bereiksonderzoek voor online media

 

 

Nederland is straks het eerste land in de wereld dat een online bereikonderzoek heeft waarin zowel desktop/laptop sitebezoek wordt gemeten in combinatie met mobiel onderzoek (smartphones en tablets) binnen hetzelfde panel.

Een aantal weken geleden hebben de Verenigde Internet Exploitanten (VINEX) en het Platform Media-Adviesbureaus (PMA) in samenwerking met GfK het Dutch Digital Media Measurement (ofwel DDMM online bereikonderzoek voor internet) gepresenteerd. Dit is de opvolger van wat vroeger STIR was. DDMM meet op basis van software bij zo’n 10.000 panelleden wat het bereik en profiel is van websites op desktop en mobiele devices. Voorheen was dit bij STIR alleen desktop.

De data van DDMM zal binnenkort worden ingeladen in de tool die onze online planners gebruiken voor het analyseren van het online bereik bij de verschillende netwerken en sites. Met deze data kan er nu beter cross device worden gepland, over meerdere schermen, in plaats van alleen op desktop. Dit zal mobile advertising een enorme impuls geven, omdat we nu de toegevoegde waarde van mobiel goed in kaart kunnen brengen.

Uit het DDMM onderzoek komt naar voren dat het maandbereik van de grote online mediamerken in de praktijk aanzienlijker groter is door het meerekenen van gebruik via smartphone en tablet; gemiddeld stijgt hun maandbereik met 66%!

Naast het toevoegen van mobile devices wordt de data verrijkt met 300 achtergrondkenmerken van de bezoekers (o.a. socio-demo, internetgebruik, financiën, interesses en waarden), waardoor we veel diepere informatie en achtergronden kunnen bieden over de profielen van de diverse sites en netwerken.

Al met al dus een enorme stap vooruit in de professionalisering van online planning, waardoor ook de vergelijkbaarheid met en toegevoegde waarde op andere media beter in kaart kan worden gebracht. Sterker nog, we hebben in Nederland een wereldprimeur te pakken! En daar mogen we best een beetje trots op zijn.

Posted on July 1, 2014 in Blog

Share the Story

Back to Top