Nederlands Bakkerij Centrum kiest Initiative

Nederlands Bakkerij Centrum kiest Initiative

Unknown

Het mediabureau gaat de geïntegreerde mediacampagne ontwikkelen voor de nieuwe collectieve broodcampagne.

NBC koos Initiative na een korte oriëntatie. Het kennis- en adviescentrum voor de bakkerijbranche staat onder toezicht van twee brancheorganisaties; NBOV (Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemers Vereniging) en NVB (Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij). Voor deze laatste is Initiative geselecteerd. De mediacampagne heeft als doel twijfel over brood bij consumenten weg te nemen. Het mediabureau verzorgt de strategie, consumer insights, media planning en -inkoop.

Frank Janssen, Manager Marketing en Communicatie Nederlands Bakkerij Centrum: ‘De verkoop van brood staat al enige tijd onder druk. Twijfel over de gezondheidsaspecten van brood in combinatie met een hoger gezondheidsbewustzijn zijn hierbij de belangrijkste oorzaken. We willen zelf (vanuit de sector) actie ondernemen. Samen met Initiative als mediapartner en Fitzroy als reclamebureau hebben we gekeken hoe we de gezonde boodschap van brood het beste kunnen verspreiden. Initiative kwam hiervoor met een goed onderbouwd media-advies dat duidelijk, haalbaar en meetbaar is.’

Posted on April 9, 2015 in Blog

Share the Story

Back to Top