Monitor Digitale TV: Connected televisiediensten worden de drijver voor de digitale televisiemarkt

Verkoop televisie gedaald in 2011, maar stijging gebruik nieuwe diensten

De nieuwe Connected TV-diensten zullen naar verwachting de komende jaren een grote opmars maken in de huiskamer. Dat blijkt uit de laatste kwartaalmonitor Digitale TV. Hoewel de verkoop van nieuwe televisies in 2011 is gedaald naar 1,7 miljoen (9% minder dan in 2010), is het gebruik van nieuwe diensten die nieuwe televisietoestellen en abonnementen bieden, zoals het gebruik van video on demand diensten, gegroeid.

De daling van de verkoop van nieuwe televisies is niet alleen te wijten aan het voorzichtige koopgedrag van de consument. In 2010 is het maximale potentieel voor digitale televisies bereikt. De markt krijgt steeds meer het karakter van een reguliere vervangingsmarkt. Naar verwachting daalt de verkoop in 2012 verder naar 1,6 miljoen.

Positief nieuws is dat de Nederlandse consument de nieuwe mogelijkheden die nieuwe televisietoestellen en abonnementen bieden omarmt. Het merendeel van de huishoudens is inmiddels omgeschakeld naar digitale toestellen met een digitaal abonnement. Het gebruik van video on demand diensten groeit snel en wordt snel meer divers. In 2011 was 34 procent (610.000 exemplaren) van alle verkochte televisies een web-tv. De verwachting is dat dit in 2012 oploopt tot 60 procent. Eén op de drie huishoudens kan dan via z’n televisie gebruik maken van nieuwe diensten via het portal van de televisiefabrikant, via speciale “apps”  of via directe toegang tot het internet. Eind 2013 zal de helft van de huishoudens via hun televisie IP-connected zijn en ontstaat een steeds ruimere keuze voor de consument via welke leverancier(s) videodiensten worden afgenomen.

Een speciale uitdaging vormt integratie van internetachtige diensten met de televisie-uitzendingen, waarmee een extra impuls gegeven zal worden om de internettoegang via de televisie te activeren en intensief te benutten. HbbTV moet daarvoor de noodzakelijke standaardisering brengen zodat diensten gegarandeerd kunnen worden ongeachte de netwerk- of toestelkeuze van de consument.

De televisie-industrie wil in 2012 een start maken met de uitrol van Hybrid broadcast broadband TV (HbbTV) in Nederland. De belangrijkste omroepen (NPO, RTL en SBS) en een aantal grote fabrikanten (onder meer Philips, LG, Samsung, Sharp en Sony) hebben zich verenigd in het HbbTV Forum Nederland, een initiatief van iMMovator Cross Media Network, waarin ook marktonderzoeker GfK Retail and Technology participeert.

Op dit moment is 10 procent van alle nieuwe televisies direct geschikt voor HbbTV. De meeste andere nieuwe modellen kunnen met beperkte aanpassingen geschikt worden gemaakt. 

De uitrol van HbbTV zal ook gevolgen hebben voor de waardeketen in de branche. De consument krijgt meer en meer keuze welke diensten op het televisiescherm via welke leverancier op welk moment zullen worden afgenomen al dan niet gebundeld in pakketten.

Josbert van Rooijen (manager Broadcast & IT bij SBS): ‘Er komen nieuwe spelers, zoals YouTube, Apple, Netflix en Hulu, die content naar de tv brengen. De fabrikanten van de toestellen willen ook een nieuwe plek, Sony bijvoorbeeld biedt een eigen portal en andere fabrikanten doen dat ook. Distributeurs zullen er ook wat van merken.’

Aart Verbree, CEO van kabelmaatschappij CAIW, ziet HbbTV niet als een bedreiging. ‘Zolang de klanten hun abonnement bij CAIW houden, vind ik het een goede kans om ze de keuze te bieden om van de meerwaarde van HbbTV te profiteren.’

Over de Monitor Digitale TV

De Monitor Digitale Televisie wordt ieder kwartaal uitgebracht door het Ketenoverleg Digitale TV, een samenwerkingsverband van producenten, omroepen (publiek en commercieel), AVFacilitaire industrie en distributiepartijen en is ontstaan na aanleiding van een initiatief van iMMovator Cross Media Network. De Monitor Digitale Televisie is opgezet in samenwerking met GfK Retail & Technology uit Amstelveen. De inhoudelijke redactie wordt gevoerd door iMMovator Cross Media Network. Via deze monitor publiceert de Expertgroep periodiek belangrijke ontwikkelingen rond de acceptatie van digitale televisie in Nederland.

Over iMMovator
IMMovator Cross Media Network heeft als doel het stimuleren van innovatie binnen de (cross) media sector. iMMovator wordt ondersteund door overheid en bedrijfsleven en heeft een sterk netwerk in de Cross Media sector van bijna 7.500 leden. iMMovator is onder andere initiatiefnemer van de Cross Media Monitor, netwerk/kennisbijeenkomsten als de Cross Media Cafés, het Mediapark Jaarcongres, de 3D Dagen, leerbedrijven voor studenten, het eigen bedrijvennetwerk en sectorondersteunende projecten als BreedNet, 10-10-10, ketenoverleg Digitale TV en Dutch Media Hub.

www.immovator.nl

Posted on April 17, 2012 in Blog

Share the Story

Back to Top