Medy van der Laan voorzitter Stichting Nationaal Luisteronderzoek (NLO)

RAB, NPO, BVA en PMA hebben de Stichting Nationaal Luisteronderzoek (NLO) opgericht en daarmee is de radio JIC (Joint Industry committee) een feit. Voorzitter van de Stichting NLO wordt Medy van der Laan. Haar eerste taak in haar nieuwe functie was het tekenen van het vierjarig onderzoekscontract met Intomart GfK.

Medy van der Laan is oud-staatssecretaris van Cultuur en Media en is nu voorzitter van de AOC Raad (de belangenvereniging van de groene VMBO en MBO scholen in Nederland). Daarnaast is zij o.a. lid van de Raad van Toezicht van de Consumentenbond.

Tot directeur van de Stichting NLO is Nicole Engels benoemd. Op dit moment is Nicole Engels werkzaam als Research Director bij onderzoeksbureau Beautiful Lives. Daarvoor was zij 11 jaar werkzaam bij Ster, onder andere als Research Director en lid van het management team. Per 1 januari vangt Nicole Engels haar werkzaamheden bij Stichting NLO aan.

NLO voorzitter Medy van der Laan: “Het is ontzettend goed dat de vier partijen gezamenlijk optrekken en tot heldere afspraken komen. Het luisteronderzoek is door technologische ontwikkelingen volop in beweging. Het is boeiend om daar alert en effectief op in te spelen. Ik wil daar als voorzitter graag een bijdrage aan leveren.”

NLO directeur Nicole Engels: “De komende jaren gaat er veel gebeuren in het luisteronderzoek. Het huidige onderzoek met de Radiologs wordt op een aantal punten verder verbeterd en parallel daaraan gaat een onderzoek met de Mediawatch lopen. Dat gaat een veelheid aan resultaten opleveren, die geanalyseerd en beoordeeld moeten worden. Ik verheug me erop deze ontwikkelingen van dichtbij mee te maken.”

Posted on January 10, 2012 in Blog

Share the Story

Back to Top