Marc Stubbé over tijdschriften

Wij van Sanoma zitten nogal in de tijdschriften. Maar ook in online, desktop, mobile, online video, performance based, eccommerce, evenementen, Tv en ga zo verder. Waarom noem ik dit? Omdat wij inmiddels al iets minder WC-eend zijn die WC-eend adviseert.  We zien trends die iedereen ziet: Digitalisering, ontprinting, en een erosie van de waarde van content. Dat heeft invloed op het fenomeen tijdschriften in papieren en in digitale vorm. De omvang van het mediumtype tijdschrift in het totale mediaveld zal afnemen conform de trend van de afgelopen jaren. Ok, dat is duidelijk. Maar wat biedt het tijdschrift? Een adverteerder meldde me laatst dat er een nieuwe generatie marketeers bij hem is komen werken voor wie tijdschriften als advertentiemedium eigenlijk onbekend terrein is. Dan wil ik toch even langs wat zaken lopen, tegen de trend in van kleinere oplages en minder tijdschriften.

Tijdschriften kennen overigens inmiddels ook digitale verschijningvormen. Sanoma heeft een digitale kiosk, ook voor andere uitgevers toegankelijk, www.tijdschrift.nl. Er worden al behoorlijk wat tijdschriften op een tablet gelezen. Tablets bieden veel mogelijkheden tot een zogenaamde rich advertising ervaring.

Wat feiten en cijfers over het papieren tijdschrift in Nederland:

·         88% van de Nederlanders leest tijdschriften

·         Lezers spenderen gemiddeld één uur aan het lezen van hun favoriete tijdschrift

·         85% van de mannen leest tijdschriften (ik ook)

·         91% van de vrouwen leest tijdschriften (mijn vrouw ook)

·         80% van de tijdschriften wordt solo geconsumeerd

·         60% geeft een tijdschrift door aan iemand anders

·         47% van de tijdschrift lezer vindt de advertenties die erin staan nuttig; daarmee is het tijdschrift het meest gewaardeerde advertentiemedium

·         Er zijn 5 hoofdredenen waarom mensen tijdschriften lezen: informatie, innovatie, stimulans, praktische bruikbaarheid en identificatie

·         De zware tijdschriftlezer is de vrouw, die 35-65 jaar is en in een hogere welstandsklasse zit

 

Een tijdschrift bezit veel emotionele waarde, biedt veel inspiratie. Onlangs bij een bezoek in Amerika aan Ebay kwam naar voren dat de revival van de eerste 3 letters van AIDA een logisch gegeven lijkt. Allerlei factoren worden door de techniek zo transparant gemaakt dat er dan eigenlijk maar één onderscheidend vermogen over blijft, de voorkeur voor het merk

Er bestaat een missionaris voor print, Samir Husni, die anderen laat vertellen waarom ze in tijdschriften geloven. Leuk, alleen al vanwege de andere invalshoek.  Ze, Samir en zijn gast belichten de waarde van cross medialiteit. Het tijdschrift is vaak een waardevolle aanvulling met specifieke eigenschappen.

JWT heeft een interessant document opgesteld met de titel 'Embracing Analog: Why Physical Is Hot', over hoe waardevol de tijd is die we níet met een scherm doorbrengen. Zie – vooral pagina 6 biedt het interessante inzicht waarom het fysieke zeer aantrekkelijk is – hier.

Quote van mediabureau Initiative van een jaar geleden: "De menigmaal voorspelde ondergang van radio, televisie, dagbladen en tijdschriften is er niet van gekomen in de afgelopen 25 jaar. Sterker nog, het lijkt er op dat online en mobiele media een verrijking gaan vormen voor ‘traditionele’ media."

Twee succesvolle introducties van het jaar 2003, Happinez en Linda, liggen er nog heel goed bij. De oplage van Linda is zelfs nog gestegen in 2013.

Op Frankwatching werd onlangs een poging gedaan om uit te leggen waarom er over 5 jaar nog tijdschriften zullen zijn. 'Wordt het niet hoog tijd voor een einde aan het angstvallig denken in mediahokjes?’ 

De conclusie: "Ook wij wagen een voorspelling: over vijf jaar leiden tijdschriften nog steeds een bloeiend bestaan. Misschien niet meer op die schaal zoals wij die nu kennen, maar ook in de toekomst blijft het magazine een onmisbare pijler in de uitgekiende mix van publicatievormen die samen het merk maken. Steeds vaker digitaal, maar soms nog gewoon op papier. Er zullen mensen blijven die behoefte hebben aan het tactiele en de stilte van een papieren tijdschrift, aan de verdieping en het ongestoord en zonder ruis consumeren van informatie. Wordt het niet hoog tijd voor een einde aan het angstvallig denken in mediahokjes?"

Ik sluit me bij die conclusie aan.

 

Marc Stubbé is Chief Commercial Officer bij Sanoma

Posted on October 17, 2013 in Blog

Share the Story

Back to Top