Joris van Heukelom over trends in online media en advertising

Joris van Heukelom, partner bij MakerStreet en voorzitter van het IAB, sprak tijdens de presentatie van Reprise Media de genodigden toe. Hij begon met een mijlpaal: "Voor het eerst in de geschiedenis is de digitale advertentiemarkt in Nederland groter dan televisie. Het cijfer haalt net niet de 1 miljard euro op jaarbasis. De helft hiervan gaat naar Google."

Van Heukelom ziet de markt tijdens de eerste helft van dit jaar 10 procent groeien maar verwacht dat deze groei wordt getemperd gedurende de tweede helft van 2011: "Ik voorspel een groei van rond de 5 procent voor 2011. Het valt op dat slechts enkele spelers de markt compleet domineren en daarnaast het automatiseren van de verkoop door middel van automated trading in een stijgende lijn zit. Momenteel wordt automated trading door bijna de helft van de publishers aangeboden en staat het voor 11 procent van de omzet binnen de categorie display. De digitale industrie is positief gestemd over de potentiële groei in 2012."

Van Heukelom merkte verder op dat iPad en mobiel een steeds groter aandeel in bereik weten te realiseren maar dat geen enkele publisher op dit moment dit additioneel bereik weet te monetizen: "Ik noem dat een zwaktebod van zowel uitgevers- als adverteerderszijde. Ik nodig partijen uit om hiermee innovatief aan de slag te gaan."

Het kwalitatieve deel van de presentatie betrof enkele belangrijke digitale ontwikkelingen die in 2012 verder vlucht zullen krijgen. Zo zullen uitgevers die slim inspelen op het fenomeen Frictionless Sharing van Facebook hun bereik een prima boost kunnen geven. Van Heukelom voorspelt wel dat dit hele domein van frictionless sharing voor de consument vanuit een privacyvraagstuk wel steeds moeilijker te behappen valt: "De juiste informatievoorziening over wat er allemaal gebeurt en op welke manier is cruciaal. Privacy zal de komende jaren voor de digitale industrie een nummer 1 thema worden waarbij de wetgever een slecht geïnformeerde consument altijd terecht in bescherming zal nemen. Hoezeer dat ook een rem zet op onze ontwikkeling. Het is onze verantwoordelijkheid om dingen goed te doen." 
 

Een tweede belangrijke ontwikkeling is de extreme behoefte aan complexiteitsreducerende applicaties en diensten. Van Heukelom: "Consumenten zien langzamerhand door de bomen het bos niet meer. Teveel websites, teveel diensten, teveel schermen, teveel applicaties, teveel misbruik. Het kan leiden tot angst of tot een toename van de afname van diensten die deze complexiteit juist reduceren."

Een derde en laatste trend is de uiteindelijke doorbraak van location based services. Van Heukelom: "Diensten die voorheen uitvoerig beschreven stonden in powerpoints gaan nu echt een rol van betekenis krijgen voor de consument. Er is in het verleden veel over gepraat maar het gaat nu dus eindelijk ook echt gebeuren. En er gaat waarschijnlijk veel geld mee worden verdiend."

www.iab.nl

www.makerstreet.nl

www.reprisemedia.nl

Posted on December 1, 2011 in Blog

Share the Story

Back to Top