Jeroen den Tex over de samenwerking van het Rode Kruis met 3FM in Serious Request

3FM en het Nederlands Rode Kruis, al jaren klant bij Initiative, zetten zich elk jaar samen in om een stille ramp onder de aandacht te brengen. 3FM Serious Request 2011 vroeg aandacht voor moeders die geraakt zijn door oorlog- of conflictsituaties. Vanuit het Glazen Huis in Leiden focuste 3FM zich op deze drijvende maar zeer kwetsbare kracht van het gezin. De editie 2011 bracht een recordbedrag van 8,6 miljoen euro op. Wij spreken met Jeroen den Tex, Chief Marketing Officer bij het Rode Kruis.

Dag Jeroen, hoe is het met het Rode Kruis in het algemeen en met jouzelf in het bijzonder?

'Bijzonder goed natuurlijk! Na zo’n fantastisch resultaat van eind vorig jaar. Het hele team geniet nog na, inclusief mijzelf.'

Hoe is de bijzondere samenwerking tussen het Rode Kruis en 3FM tot stand gekomen en hoe ziet de samenwerking eruit?

'De samenwerking dateert vanaf de aller eerste editie van Serious Request in 2004. Zelf was ik daar niet bij, dus hoe het precies tot stand is gekomen weet ik niet. Wel weet ik dat het initiatief vanuit 3FM is gekomen – logisch want Serious Request is hun actie. De toenmalige zendermanager van 3FM was op zoek naar een passend thema en organisatie om de actie inhoud te geven. Wat opvalt is dat vanaf het begin het ging om een echte samenwerking. Zo is bijvoorbeeld het idee om telkens een stille ramp onder de aandacht te brengen samen tot stand gekomen. Deze samenwerking is in de loop der jaren verder geïntensiveerd. Zo werken nu onze online, communicatie- en zakelijke fondsenwerving teams hecht samen tijdens de voorbereiding en gedurende de week zelf. Voor de bepaling van het jaarlijkse thema komt het management een paar keer samen. Wij stellen het voor en nemen dan gezamenlijk het besluit. Een van de succeselementen mijns inziens is dat we elkaar vertrouwen op wederzijdse expertises, en er chemie is met en tussen de mensen.'

Niet alleen was er een record opbrengst maar ook een record aantal mensen werd bereikt: 11,8 miljoen Nederlanders, dat is 82 procent van de bevolking. Hoe hebben jullie zo’n gigantisch bereik gerealiseerd en wat is het belang ervan voor het Rode Kruis zelf?

'Als je kijkt hoe die stijging in bereik tot stand is gekomen, zie je dat zowel TV, radio en online hebben bijgedragen. Dit laat zien dat het de integratie van mediamiddelen is, die voor dit gigantische bereik hebben gezorgd. En ik heb het sterke gevoel dat het ook gaat om een ‘pull’-effect. Serious Request is nu groot, het word je echter niet opgedrongen. We – dat is; Rode Kruis, 3FM – doen bijvoorbeeld geen enkele investering in nationale media. Voor het Rode Kruis, is het natuurlijk fantastisch om zo een week in het centrum van de belangstelling te staan.'

Het zijn barre tijden voor non-gouvernementele organisaties (NGO’s) met een overheid die zich op bijna agressieve wijze terugtrekt. Ik kan me voorstellen dat je dan blij bent met dit soort acties die een groot deel van de bevolking voor deze zaak weet te mobiliseren…

'Het is inderdaad een guur klimaat. De bijdrage van de overheid voor dit evenement is volledig stopgezet – in 2009 was dat nog 3 miljoen euro. Dat desondanks de totale opbrengst is blijven stijgen in 2010 en 2011 laat zien dat het concept heel krachtig is, maar ook dat 3FM in de uitvoering ieder jaar beter wordt. Als belangrijkste factor echter zie ik dat de bereidheid van Nederland om zelf in actie komen heel groot is. Aan ons om dat te stimuleren.'

Hoe zal het Rode Kruis zich als organisatie de komende jaren gaan ontwikkelen?

'Wij zetten ons in om mensen in nood, de meer kwetsbaren, de machtelozen, te helpen. In Nederland en in de wereld. In Nederland zijn onze 30.000 vrijwilligers van onmisbaar belang om die missie in te vullen. Die opzet zal niet veranderen, wel kijken we voortdurend om de hulpprogramma’s aan te laten sluiten met de wensen en noden van deze tijd.'

Wat is het laatste nieuws?

'We hebben in het afgelopen najaar een EHBO-app gelanceerd. Nu net kreeg ik door dat de 300.000ste download is gerealiseerd. Met name de campagne eromheen – 100 procent online! Geen traditionele media – vond ik vernieuwend. Verder hebben we een paar mooie en grote projectaanvragen gedaan bij de Nationale Postcode Loterij. Daar horen we over een maand de uitslag van. Erg spannend.'

www.rodekruis.nl

www.seriousrequest.3fm.nl

 

Posted on January 9, 2012 in Blog

Share the Story

Back to Top