Interactieve pre-roll scoort beter

Het toevoegen van interactieve elementen binnen online videocampagnes maakt kijkers nieuwsgieriger naar het product, blijkt uit onderzoek van MeMo², uitgevoerd in opdracht van de IAB Taskforce Video en Videostrip. Tevens bleek de ‘interactieve pre-roll’ een positief effect te hebben op de boodschapoverdracht van de video en op de aankoopintentie.

Het onderzoek richtte zich op een campagne van Gliss Kur, waarbinnen kijkers in het interactieve gedeelte een haartest konden doen op basis waarvan een productadvies werd gegeven. In vergelijking met de niet-interactieve pre-roll slaagde de interactieve pre-roll er beter in om de doelgroep nieuwsgierig te maken naar de Gliss Kur Ultimate Volume productlijn.

 

Campagneresultaten

Ook de boodschap van de campagne (‘Voor ieder haartype een geschikt product’), bleek beter over te komen na interactie binnen de pre-roll, in vergelijking met de niet-interactieve pre-roll.

Verder toonde deelname aan de interactieve haartest een positieve invloed op de aankoopintentie van Gliss Kur Ultimate Volume Shampoo, waarvoor reclame werd gemaakt in de campagne.

“Dit onderzoek laat zien dat een interactieve pre-roll effectief kan zijn”, aldus Daan Simonis, Online Media & Marketing Manager Benelux bij Gliss Kur fabrikant Henkel. “Het levert bij deze campagne een duidelijke bijdrage aan het totale bereik. Bovendien heeft de online video het merkimago van Gliss Kur versterkt”.

Harm Schweigman, voorzitter van de IAB Taskforce Video, bevestigt de positieve resultaten van het onderzoek: “Met dit onderzoek is aangetoond dat interactie in combinatie met bewegend beeld en geluid werkt voor een merk. Met de introductie van nieuwe technische IAB standaarden in de markt is het mogelijk om met deze combinatie ook nog eens een groot bereik te realiseren.“.

Conclusies & Learnings

Om in de toekomst meer te kunnen profiteren van de mogelijkheden van interactie in pre-roll is het cruciaal gebleken dat de doelgroep gestimuleerd wordt om de interactie daadwerkelijk aan te gaan. Hiertoe kunnen de mogelijkheden van pre-roll advertising optimaal benut worden door kijkers actiever uit te nodigen tot interactie via beeld én geluid, zo concludeert MeMo².

Initiative: "Alhoewel de basis voor deze conclusie smal is, er werd immers maar één campagne gemeten, is het wel een logische. Zodra mensen aan de slag gaan met je merk, levert dat altijd voordelen op. Interactiviteit kun je op vele manieren ‘uitlokken’ en het is goed dat dat ook binnen prerolls mogelijk is. Dat maakt het relatief makkelijk bestaand (TV) materiaal te gebruiken en aan te vullen met interactieve elementen."

www.iab.nl

Posted on September 1, 2012 in Blog

Share the Story

Back to Top