Initiative’s wereldwijde TV-clutterrapport: er kan nog meer bij!

 

In Nederland denken we misschien dat we heel veel televisiereclame zien, maar dat valt eigenlijk best mee als je het vergelijkt met andere landen in de wereld. Dat blijkt uit het rapport dat Initiative elke twee jaar uitbrengt over hoe de mediadruk op televisie zich wereldwijd ontwikkelt. Hieronder de opvallendste resultaten.

Met TV-clutter bedoelen we het aantal TV-commercials dat een gemiddelde volwassene wekelijks te zien krijgt. Wereldwijd is de TV-clutter de afgelopen twee jaar gestegen van 372 naar 392 commercials. Dat waren er in 2013 dus 56 per dag; 3 meer dan in 2011. Natuurlijk zijn de verschillen per land groot. In Azerbeidzjan krijgen  mensen per week maar 17 commercials te zien en in Sri Lanka zijn dat er 1148!

In Nederland zien we gemiddeld 262 commercials per week. Daarmee behoren we tot de landen met de laagste TV-clutter en zitten we ruim onder het globale gemiddelde. Ook als we de situatie in Nederland vergelijken met ons omringende landen, zien we dat beeld terugkomen:

– Frankrijk:                  413 commercials per week
– Groot-Brittannië:      394 commercials per week
– Denemarken:           336 commercials per week
– Duitsland:                 272 commercials per week
 

Alleen België zit met 183 commercials per week ruim onder ‘ons’ aantal.

Binnen Europa is Nederland wel een van de weinige landen waar de clutter is gedaald ten opzichte van 2011 (-4%). Een verklaring hiervoor kan zijn dat Nederlanders in de afgelopen jaren meer zenders tot hun beschikking hebben gekregen. Dat zijn vooral kleine (digitale) themakanalen die over het algemeen wat minder en kortere reclameblokken hebben, waardoor gemiddeld het aantal commercials waar men aan wordt blootgesteld, licht is gedaald. De economische crisis zal ook aan de daling hebben bijgedragen. We zien in Europa de sterkste terugval in de landen die het hardste zijn getroffen (Griekenland: -11% en Italië: -18%).

Voor Nederland verwachten we de komende jaren in ieder geval geen toename meer van de TV-clutter of er moet iets drastisch veranderen in de wetgeving. Immers, TV-zenders mogen nu maximaal 12 minuten per uur gebruiken voor commerciële boodschappen en over het algemeen wordt dat potentieel bijna volledig benut. Daar zit dus weinig rek meer in.
Daarnaast valt te verwachten dat het kijkgedrag van de Nederlander verder zal fragmenteren door groei van digitale videodiensten (Youtube, Uitzendiggemist, Netflix) en digitale themakanalen. Smart TV’s maken het immers veel makkelijker die videocontent op het grote scherm in de huiskamer te laten zien. Dat betekent dat ook de advertising gedeeltelijk mee zal verhuizen; alleen vertonen die ‘nieuwe platformen’ niet de volle reclameblokken zoals we die op de grote traditionele TV-zenders zien. Denk bijvoorbeeld aan prerolls op Youtube of Uitzendinggemist, waarbij videocontent wordt voorafgegaan door een enkele commercial. Aan de andere kant zien we juist weer dat kleine special interest-zenders opgaan in grotere inkoopcombinaties, zoals BrandDeli en daardoor standaard worden opgenomen in inkooppakketten. Daardoor worden de blokken daar voller dan voorheen.

Initiative blijft deze ontwikkelingen in de gaten houden!

 

 

Posted on January 29, 2014 in Blog

Share the Story

Back to Top