Initiative’s insights over adblocking

Initiative’s insights over adblocking

 

In navolging op het eerdere bericht van 1 oktober jl. sturen wij jou met plezier het vervolg en tweede onderzoeksrapport over adblocking dat wij in samenwerking met IAB Nederland hebben uitgevoerd. In dit tweede onderzoek wordt dieper ingegaan op de grootste irritaties omtrent reclame op internet en de motieven van consumenten voor het installeren van een adblocker. Cijfers en conclusies die ook voor jou erg interessant zijn. Alle bevindingen hebben er namelijk al voor gezorgd dat wij per direct onze advertentierichtlijnen hebben aangepast.

 

Meest irritante advertentieformats

Eindelijk is inzichtelijk waarom de Nederlandse consument een adblocker gebruikt en aan welke elementen van online advertising de consument zich ergert. Zo toont het onderzoek aan dat de Nederlandse consument zich vooral ergert aan internetadvertenties omdat het er simpelweg ‘te veel zijn’ (73%) en de advertenties zorgen voor een te trage performance (42%). 36% wil met een adblocker ontkomen aan retargeting. De grootste ergernis vormen advertenties die niet kunnen worden weggeklikt (59%), de website helemaal afdekken (54%) en met geluid starten (41%). Op de vraag hoe storend men bepaalde advertenties vindt gaf een ruime meerderheid aan zich vooral te storen aan Floor Ads (88%), Lightbox (85%) en Skins (76%). Daarnaast vindt 61% de non-skippable video ads storend.

 

Voor meer interessante cijfers over bijvoorbeeld whitelisting en de bereidheid om te betalen voor content verwijzen wij jou graag naar het onderzoeksrapport en bijgevoegd persbericht dat vanochtend is verzonden. Wij gaan ons nu focussen op de consequenties die dit voor de markt heeft.

 

Dit moeten wij als sector doen

Reclamevermijding en de behoefte aan privacy is ons als sector niet vreemd. Het is een fenomeen van alle tijden. Ditmaal moet dit duidelijke signaal van de consument alleen niet worden genegeerd. Het is de verantwoordelijkheid van adverteerders en bureaus om de mate van irritatie bij consumenten zoveel mogelijk te beperken. Maar ook de consument moet bewust worden van de mogelijke consequenties zoals betaalmuren of freemium modellen die adblockers met zich meebrengen. Om dit te realiseren zal IAB Nederland een bewustwordingscampagne starten.

 

Ons advies aan jou als onze klant
In de tussentijd alleen de reactie van de consument afwachten is geen optie. Ook bureaus en adverteerders moeten veranderen. Want als de sector zich niet aanpast, blijft het effect bij de consument ook uit. Met alle mogelijke financiële gevolgen van dien. Wij vinden dat wij als bureau maar ook jij als adverteerder heel bewust moeten kijken hoe we het volume van deze intrusive formaten kunnen terugdringen.

 

Initiative neemt graag de voortrekkersrol op zich. En de eerste stap die wij gaan zetten is om een aantal nieuwe richtlijnen te hanteren. Zo zullen wij vanaf heden actief onze klanten adviseren:

 

  • Terughoudend te zijn met uitingen die de website helemaal afdekken
  • Voor de genoemde formaten in het onderzoek een effectieve FC te hanteren: Floorads, cap van 1 uiting per klant per sessie
  • Audiences te excluden als ze niet geïnteresseerd zijn (Bv. na x-aantal views zonder interactie)
  • In overleg met publishers aantal tracking beacons terug te brengen tot een maximum van 10 per pagina
  • Focus te leggen op de mogelijkheden van skippable ads

 

Vraag of opmerking?
Wij kunnen het ons zo voorstellen dat het onderzoeksrapport en/of dit bericht vragen of opmerkingen bij je oproept. Weet dat je hiervoor altijd bij ons terecht kunt. Het is ons doel om ervoor te zorgen dat jouw advertenties zo effectief en efficiënt mogelijk worden ingezet. Wil je graag dat wij samen met enkele specialisten bij je op kantoor langskomen om dieper op de uitkomsten in te gaan of om over de marktontwikkelingen te praten? Neem dan contact met ons op.

Download hier het onderzoeksrapport

Posted on November 17, 2015 in Blog

Share the Story

Back to Top