iMMovator deelt kennis uit de crossmedia-industrie via publicatie en app

Tijdens het Cross Media Café Connected TV en Consumentenzaken heeft iMMovator de nieuwste editie van haar publicatie ‘Trends en Ontwikkelingen in Crossmedia’ en de iMMovator app gepresenteerd. Het trendboek en de iMMovator app zijn een verzameling van tijdens iMMovator activiteiten opgedane kennis over nieuwe ontwikkelingen in de media-industrie.

Ieder jaar brengt iMMovator de laatste ontwikkelingen in de crossmedia-industrie in beeld in de publicatie ‘Trends en Ontwikkelingen in crossmedia’. In de nieuwste editie komen onder andere de onderwerpen Connected TV, Video on Demand, 3D, tablets en crossmediale formats aan de orde.

Dit jaar brengt iMMovator de publicatie ‘Trends en Ontwikkelingen in Crossmedia’ ook uit in de iMMovator app. In de iMMovator app wordt kennis die iMMovator tijdens haar evenementen, projecten en onderzoek verzameld, overzichtelijk beschikbaar gemaakt. Zo zijn in de app naast de verslagen en artikelen uit het trendboek ook de video’s en presentaties te vinden die tijdens iMMovator evenementen aan bod zijn gekomen. De iMMovator app geeft daarmee een mooi overzicht van alle content die iMMovator tijdens haar evenementen zoals de Cross Media Cafés, 3DNL evenementen, het Mediapark Jaarcongres en de Media Future Week in 2011 verzameld heeft.

Daarnaast is de iMMovator publicatie de ‘Cross Media Monitor’ ook te downloaden in de app. Zowel deel 1 (de werkgelegenheidscijfers uit de industrie) als deel 2 (het visiedocument) zijn downloadbaar.

Ton van Mil – directie iMMovator: “We leggen de kennis die tijdens onze evenementen gedeeld wordt altijd op diverse manieren vast. Tot nu toe werd deze verslaglegging versnipperd aangeboden. De iMMovator app biedt een mooi overzicht van alle kennis uit de sector die tijdens onze activiteiten aan bod komt. Daarmee is de app een prachtig middel om onze positie als crossmedia expertisecentrum en platform, waar kennis van en uit de sector gedeeld wordt, te versterken.”

De app is gratis te downloaden in de App Store. Binnen een maand zal de app ook aangeboden worden in de Android Market. De fysieke publicatie is te bestellen in de webshop op de iMMovator website.

IMMovator Cross Media Network heeft als doel het stimuleren van innovatie binnen de (cross)mediasector. iMMovator wordt ondersteund door overheid en bedrijfsleven en heeft een sterk netwerk in de Cross Media sector van bijna 7.000 leden. iMMovator is onder andere initiatiefnemer van de Cross Media Monitor, netwerk/kennisbijeenkomsten als de Cross Media Cafés, het Mediapark Jaarcongres, de 3D Dagen, leerbedrijven voor studenten, het eigen bedrijvennetwerk en sectorondersteunende projecten als BreedNet, 10-10-10, ketenoverleg Digitale TV en Dutch Media Hub.

 

www.immovator.nl

Posted on February 21, 2012 in Blog

Share the Story

Back to Top