#Ikwildiestage

[Case] #Ikwildiestage

 

Het komt geregeld voor dat MBO-studenten met een niet-westerse achtergrond worden geconfronteerd met stagediscriminatie. En dat is niet OK. Het College voor de Rechten van de Mens komt – onder andere – op voor deze studenten, maar zij kennen dit instituut nog niet voldoende. En dat is wel een belangrijke voorwaarde om dit probleem aan te pakken.

 

Om het onderwerp te adresseren en het College dichter bij de doelgroep te brengen ontwikkelde Initiative Tomorrow de strategie, het concept en het webformat “Ik Wil Die Stage”. De productie werd gedaan in samenwerking met Supergaande. In het format is in 3 afleveringen te zien wat de doelgroep van dit probleem vindt, hoe een kandidaat de procedure doorloopt hoe er gehandeld kan worden bij stagediscriminatie. De presentatie van het format was in handen van Supergaande: social influencers, met een flinke invloed en een trouwe achterban, middenin de doelgroep.

Via de video’s werd doorverwezen naar de speciale landingspagina ‘Ik wil die Stage’, waar mensen zich op een laagdrempelige manier en met de juiste tone of voice werd verteld waar ze zich konden aanmelden en waar meer informatie te vinden was over het College voor Rechten van de Mens.

 

De resultaten waren boven verwachting. De video’s werden door gemiddeld 175.000 mensen in de doelgroep bekeken, met een uitkijkratio van 50%. Een mooi resultaat voor een youtube video van 15 minuten!  En er was veel positieve interactie. Daarnaast hebben we daadwerkelijk gedrag beinvloedt. Er zijn gedurende de campagne 15 aanmeldingen op de landingspagina geweest. Het onderwerp is geadresseerd en de doelgroep weet het College inmiddels te vinden!

 

Wat ons betreft is dit een heel goed voorbeeld hoe we een heel specifieke doelgroep in beweging kunnen krijgen door precies het juiste mediakanaal te kiezen en de content daar perfect op af te stemmen.

 

 

Posted on April 26, 2018 in Blog

Share the Story

Back to Top