IAB Cookie lobby: waar staan we nu?

Als gevolg van de intensieve lobby is op 13 september besloten door de Eerste Kamer de Telecommunicatiewet niet direct ter stemming  te brengen. In plaats daarvan is eerst nog de mogelijkheid te geboden om schriftelijke vragen te stellen. Inmiddels is gebleken dat VVD, CDA, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP kritische vragen hebben gesteld aan de minister.

De lijst vragen van de Eerste Kamer weerspiegelt een aantal belangrijke bezwaren rondom de Cookiewet. De vragen gaan over de economische impact van de wet, met name omdat een aantal andere EU landen de ePrivacy Richtlijn minder strict en daarmee meer ‘business friendly’ heeft geinterpreteerd.

Daarnaast wordt de noodzaak van optin ter discussie gesteld. Er zijn ook meer fundamentele vragen over het doel van cookies in de informatie maatschappij en of de regering denkt dat een internet zonder cookies mogelijk is. Daarnaast wordt de vraag gesteld wat de impact is op internet gebruikers. Samenvattend, gaat hem om vragen als:

– Wat is het effect van de Cookiewet op Nederlandse internet bedrijven en de Nederlandse markt en komt Nederland hiermee in een uitzonderingspositie ten opzichte van andere Europese landen?

– Wat is het effect van de Cookiewet op de gebruikservaring en hoe zullen verschillende toestemmingsregimes per land uitwerken op internet gebruikers?

– Hoe wordt de handhaving georganiseerd, ook voor buitenlandse internet bedrijven?

– Wat is de opinie van de regering dat verwerking van cookies nu betekent het ‘verwerken van persoonsgegevens’?

– Zou toestemming ook gegeven kunnen worden via browser instellingen?

Bekijk hier de vragen Vragen Eerste Kamer

De regering  zal deze vragen beantwoorden uiterlijk 17 november. IAB (en andere leden van de cookie coalitie) zijn  inmiddels in contact met de ambtenaren van Ministerie van E, L & I die namens de regering deze vragen beantwoorden. Lees voor meer achtergrond informatie over de lobby het volledige privacy dossier.

www.iab.nl

Posted on November 1, 2011 in Blog

Share the Story

Back to Top