HOI oplages Q4 2011 Dagbladen


We willen u graag kort informeren over de oplage ontwikkeling per segment. We onderscheiden 3 segmenten: Nationale Dagbladen, Regionale dagbladen en Gratis Dagbladen.

We hebben gekeken naar de ontwikkelingen in Q4. Q4 2009 versus Q4 2011. We hebben 2 jaar genomen omdat dat een duidelijkere ontwikkeling laat zien dan een analyse van 1 jaar. Daarnaast hebben we m.u.v. Gratis (OV) Dagbladen gekeken naar de ontwikkeling van de betaalde oplage.

 

Opvallende zaken Nationale dagbladen:

–      De totale betaalde oplage daalt (ca -2%)

–      Het aantal betaalde standaard abonnementen neemt af (-2%)

–      Het aantal actieabonnementen daalt fors (-33%)

–      Het aantal deelabonnementen stijgt daarentegen (+22%). Een deelabonnement is bijvoorbeeld een weekendabonnement of een combinatie abonnement (NRC Next / NRC)

–      In perspectief: De totale betaalde oplage is 1.637.082. Het % standaard abonnementen is ca 90%. Dat blijft onverminderd groot

 

Opvallende zaken Regionale dagbladen:

–      De totale betaalde oplage daalt sterker dan de oplage van de Nationale dagbladen (-5.5%)

–      Het aantal betaalde standaard abonnementen neemt af (-7%)

–      Het aantal actieabonnementen stijgt (+150%)

–      Het aantal deelabonnementen stijgt (+1.5%)

–      In perspectief: De totale betaalde oplage is 1.31.655. Het % standaard abonnementen is meer dan 90%. Dat blijft dus ook onverminderd groot

 

Opvallende zaken Gratis Dagbladen

–      Totale oplage segment redelijk stabiel. Reden is, opvallend genoeg, de oplagestijging van De Pers, welke tenslotte stopt per eind maart

–      Spits en Metro hebben beide behoorlijk veel oplage ingeleverd (-12%)

 

Conclusies:

De oplages van met name de gratis en regionale dagbladen staan onder druk. De betaalde oplages zullen de komende jaren verder blijven dalen.  

Regionale dagbladen zullen het de komende jaren zwaarder krijgen dan Nationale dagbladen. Vooral omdat Wegener steeds duidelijk kiest voor digitalisering van hun regionale en lokale media portfolio. Door bezuinigingen zullen de budgetten voor regionale en lokale redacties verder onder druk komen te staan. Daarmee verliezen ze relevantie en daarmee versnel je dan naar onze verwachting weer de oplagedaling. 

Opvallende zaken. NRC en NRC Next stijgen beide in oplage. De betaalde oplage van NRC in Q4 2011 is gelijk aan Q4 2009. NRC Next stijgt gestaag in oplage: Van 68.500 in Q4 2009 naar 75.300 in Q4 2011.

 

 

Eind mei verwachten we de jaarcijfers. Deze zullen een beter inzicht geven in de oplage ontwikkelingen. Over het algemeen is Q4 niet het slechtste kwartaal voor de verkoop van dagbladen. Deze cijfers kunnen dus een vertekend totaalbeeld opleveren

Posted on April 17, 2012 in Blog

Share the Story

Back to Top