Het FD zet volgende digitale stap

fd-logo

Het FD zet volgende digitale stap

Het Financieele Dagblad (FD) werkt vanaf nu digital first: verslaggevers publiceren op de site en op basis daarvan wordt de krant gemaakt. FD.nl wordt de hoofduitgave. Dit alles met het doel om over een paar jaar minder afhankelijk te zijn van de doordeweekse printuitgave en de daaraan verbonden adverteerders.

Voor verslaggevers is de verandering het kleinst. Zij zaten al volop in de transitie om alles eerst voor het web te publiceren. Nu gaan ook alle vormgevers, infographic-makers en chefs over naar de digital first aanpak. Hiermee volgen zij de FD-lezer. Deze gaat doordeweeks steeds meer digitaal lezen en stelt ook hogere eisen aan het digitale product.

Waarom?

Zoals bekend, lopen de oplages van papieren dagbladen overall gestaag terug en investeren adverteerders steeds minder in print. Dit is voor uitgevers een groot probleem aangezien de papieren uitgave voor veel dagbladen nog altijd de belangrijkste advertentie-inkomstenbron is en met digital valt in dat opzicht een stuk minder te verdienen. Met de omslag naar digital first zal de focus van het FD daarom meer op lezersmarkt komen te liggen. Hoofdredacteur Jan Bonjer: “We willen doorgroeien naar 100.000 betalende lezers. We komen van 50.000, zijn nu bij 75.000 en we moeten naar 100.000.”

Hoe?

Hoe denkt het FD dit te realiseren? Uit marktonderzoek van het FD blijkt dat een groeiende groep Nederlanders door het FD ‘aangesproken’ zou willen worden. Om hier gehoor aan te geven, worden nieuwe digitale uitgaven en concepten ontwikkeld, zoals onder meer het in mei jl. gelanceerde FD Bites (voor young professionals), FD Circles (community-events voor specifieke doelgroepen) en een compleet nieuwe FD-app aan het eind van dit jaar. Daarnaast geeft het FD aan volgend jaar met een aantal nieuwe digitale uitgaven op de markt te komen.

Met een eerdere (beperktere) stap qua digitale transformatie bleek het FD in staat binnen enkele maanden het aantal unieke bezoekers online meer dan te laten verdubbelen. Van 500.000 in september 2014 is het aantal unieke bezoekers inmiddels tot ruim 1.400.000 per maand gestegen. In print houdt het FD als één van de weinige dagbladtitels de betaalde gedrukte oplage stabiel, terwijl het aantal abonnees met een puur digitaal abonnement blijft stijgen en nu 64.112 bedraagt.

En papier dan?

Deze digital first strategie betekent overigens niet dat het FD op korte termijn niet langer in de papieren krant zal investeren. Zij geven aan dat er voor hen op dit moment twee redenen zijn om dit wel te blijven doen. Namelijk vanwege het superieure overzicht en daarnaast biedt de papieren uitgave een afgeronde leeservaring, een samenvatting van die dag.

Vooralsnog is het voortbestaan van de printuitgave van FD op doordeweekse dagen dus nog gewaarborgd. Echter ligt het vanwege de sterk groeiende interesse van lezers van dagbladen in digital doordeweeks en papier in het weekend wel in de lijn der verwachtingen dat deze op termijn toch zal verdwijnen.

Wat vinden wij?

Het Financieele dagblad neemt naar onze mening stappen in de juiste richting. Of andere dagbladen dat ook gaat lukken is nog maar de vraag. Het FD biedt relevante, voor de doelgroep onmisbare informatie. Regionale dagbladen en brede landelijke dagbladen missen die relevantie. Deze dagbladen zullen uiteindelijk meer moeite krijgen met het onafhankelijker worden van de adverteerdersmarkt. Er zijn simpelweg te veel vervangingsproducten en de kosten voor het in stand houden van alle merken zijn te hoog. Schaalvergroting en afkalving van kwalitatief regionaal nieuws ligt in de lijn er der verwachtingen. Kwalitatieve dagbladen zoals De Volkskrant, Trouw en NRC zullen minder moeite hebben. Deze merken bieden meerwaarde en dat zien we terug in de papieren oplageontwikkeling. In tegensteling tot de verliezen die brede dagbladen lijden, zijn zij op zijn hoogst licht dalend. Daarnaast zien we bij het NRC dat het digitaal doordeweeks en papier in het weekend, momenteel de meest populaire abonnementsvorm is.

Posted on October 26, 2016 in Blog

Share the Story

Back to Top