Forum: Wat is de kracht van de pre-roll?

Iedere maand vraagt Initative een aantal bepalende spelers in de markt naar hun mening. Deze keer is de vraag: Wat is de kracht van de pre-roll?

Arian BuurmanSter: "De kracht van de pre-roll is groot, vooral in combinatie met televisie. Wij waren in 2003 de eerste die de pre-roll introduceerden. Het visuele aspect en de mogelijkheid voor het publiek om meteen naar een website door te klikken, maken de pre-roll interessant voor adverteerders. Vooral de synergie tussen televisie en online video is groot. Door pre-rolls in te zetten naast je tv-campagne kun je extra groeien op merkbekendheid en -voorkeur. Ook bereik je met een pre-roll een heel specifieke kijkersgroep, namelijk de lichte tv-kijker, goed. Al één extra contact met een pre-roll zorgt voor extra effect op bekendheid in deze groep.

En het bereik van pre-rolls wordt groter. Dankzij smartphones en tablets kunnen Nederlanders waar en wanneer zij maar willen televisiekijken. Inmiddels heeft 51% van de Nederlanders een tablet en maar liefst 63% een smartphone (SKO/Moving Pictures 2013). Uitzending Gemist kun je kijken via de website, KabelTV, mobiel en tablet. In 2012 zijn ruim 300 miljoen Uitzending Gemist-streams gestart. Op alle devices wordt voorafgaand aan de uitzending een pre-roll getoond. Op deze manier is het bereik dat je met een pre-roll genereert, flink gegroeid. Bijkomend voordeel voor adverteerders bij Ster is dat zij een pre-roll maar in één formaat hoeven aan te leveren. Ster zorgt ervoor dat pre-rolls op alle devices in het juiste formaat en met optimale kwaliteit wordt getoond."

Ton RozestratenRTL: "De massieve groei in de consumptie van online video brengt nieuwe kansen met zich mee voor adverteerders. Ik geloof daarbij heilig in de synergie tussen tv en online. Online vindt de verdieping van tv plaats. Daar worden de samples en de proefritten besteld bij de adverteerder. Het is dus belangrijk om niet één op één een tv-commercial online te plaatsen. Door bijvoorbeeld de uiting te verrijken met interactieve elementen kom je op een onderscheidende manier direct in gesprek met de consument.

Dit is onlangs ook aangetoond door onderzoek van SPOT in samenwerking met Ipsos naar de effectiviteit van TV en online video. Met name de mid-roll laat sterke effecten zien. Met de uitbreiding van de capaciteit van deze mid-rolls komen we dan ook tegemoet aan de groeiende vraag vanuit de markt. En naar aanleiding van de mobiele transitie van het afgelopen jaar bieden we nu ook streamspots op alle devices."

Jan HulsSanoma: "Een pre-roll levert aangename synergie voor bestaande TV ads maar de kracht schuilt ook in andere aspecten: focus op de pre-roll bij de consument is hoog omdat men de ad ziet voor de videocontent die men zelf heeft gekozen en dus graag wil zien – lean forward. Een pre-roll is interactief waardoor men met één klik op de knop op de juiste website zit. Bij het kijken van dezelfde ad op TV moet je eerst nog een ander device pakken om dit te doen. Door custom made creatieve interactieve invulling kun je ook nog eens de awareness en engagement  verhogen. En met het inzetten van profiel en content targeting  kan de  waste tot een minimum beperkt worden en de relevantie worden verhoogd. Daarnaast kun je de doelgroep 24/7 bereiken en aanvullend ook de lichte TV kijker.

Maar we zijn er nog niet. De ads kunnen creatief nog beter worden afgestemd op de doelgroep, platform en device waarop men het plaatst (bijv max 10-a 15 sec pre-rolls waarin de boodschap al in de eerste 5 sec zit). Ook kunnen interactieve mogelijkheden nog beter worden benut."

Joost van Liemt – Energize: "De pre-roll is een van de  laatste stuiptrekkingen van misvormd reclamedenken. En dat is tegelijkertijd de kracht. De forced exposure, al dan niet toegespitst op de ontvanger als gevolg van de merkwaardige cookie-wetgeving, is dom, maar werkt. Waar de televisie een reclameblok uitzendt dat voldoende tijd biedt om even iets anders te gaan doen, is de pre-roll kort en krachtig. Mensen blijven dus netjes wachten op dat waar ze eigenlijk voor naar de site of app waren gekomen. Misschien enigszins geërgerd, maar toch. De pre-roll is samengevat een dommekracht.

De echte kracht van de pre-roll ligt in de toekomst. Programma’s maken of nieuwsgaring kost nu eenmaal geld. De gedachte dat alles online gratis is of zou moeten zijn, begint langzaam – terecht – terrein te verliezen. Als mensen begrijpen dat ze moeten betalen om iets goeds te zien, dan kan de pre-roll in een keuzemodel worden meegenomen: gratis kijken, maar met pre-roll of betaald kijken zonder pre-roll."

Murk Ozingasmartclip: "De grote diversiteit in online videocontent en de kanalen waarop deze getoond wordt vraagt om een andere inzet dan alleen het online tonen van een TV commercial. De brede mogelijkheden die online video biedt ten opzichte van lineare televisie maakt dat een pre-roll meerdere doelen tegelijk kan dienen.

Een pre-roll is daarmee het antwoord op het nieuwe video kijken en de campagne-planning op digital TV – ingezet op de devices desktop, mobile, smart tv. De kracht van pre-roll zit ‘m  niet alleen in alle interactieve mogelijkheden van de commercial zelf, zoals call2action, gamification, social bars, etc.  Maar het zit hem juist ook in de planning naar de KPI’s van de adverteerder zoals het besturen van de frequentie, context/Umfeld, controleren van gewenste doelgroep, 24/7 connectivity. Digital TV geniet een doelgroep met een actief kijkgedrag die een geserveerde digital commercial(pre-roll) meer zal accepteren dan de televisieclutter die nu meestal wordt ontweken."

Duncan BlomVideoDeals.com: "Pre-roll is krachtig, irritant misschien voor de gebruiker maar voor de adverteerder daardoor ook sterk. Wat we hebben gemerkt en ondervonden is dat de relevantie tussen de videocontent en Pre-roll die getoond wordt vaak ver te zoeken is. Een Tena Lady pre-roll ad voor een video met de mooiste goals van Messi. Een mismatch is snel gemaakt. Bij Videodeals geloven we juist sterk in de relevantie; daarmee neem je een deel irritatie weg bij de gebruiker en bied je de adverteerder de juiste targeting op/in hun doelgroep. Hoe we dit aangepakt hebben is door op een innovatieve manier de juiste data toe te voegen aan de videocontent. Hiervoor hebben wij software ontwikkeld die dit volledig geautomatisseerd doet.

De software herkent binnen de video personen, logo’s, producten, keywords en op basis van voice recognition halen wij uit de gesprekken in de video ook de juista metadata. Uit een video met daarin bv. Brad Pitt, George Cloony en Matt Damon waarin gesproken wordt over Mercedes en wordt gedronken uit Starbucks koffiebekers. Wordt aan de video de meatadata meegegeven met Brad Pitt, George Cloony, Matt Damon, Mercedes en Starbucks. Dit kunnen we doen voor 500 maar ook voor 50.000.000 videos, dit alles binnen een kort tijdsbestek.

Hiermee zijn we pionier en uniek door SEO toe te passen op videocontent. Op deze manier kunnen de contentproviders de juste match bieden aan de adverteerders en zo relevante pre-roll ads serveren. Dit resulteert in minder irritatie en een hogere CTR en conversie. Daarnaast denk ik dat de volgende stap na pre-roll, de in-roll, een heel sterk medium is. Dit betreft ads geïntegreerd in de video zelf. We zijn vollop mee bezig dit in te zetten en zien betere cijfers dan met de pre-roll. Misschien is een goede volgende vraag in het forum Wat is de kracht van in-roll?"

Posted on December 3, 2013 in Blog

Share the Story

Back to Top