De eerste Cadreon campagnes zijn gestart!

In navolging van de lancering van Reprise Media bieden Initiative en digilogue nu ook Cadreon aan als nieuwe dienst. Cadreon is een platform voor online display advertising dat inkoopt op audiences (doelgroepen) en niet op sites en daarmee biedt Cadreon meer efficiëntie, meer controle en meer inzichten dan de traditionele manier van inkopen van online display.

Cadreon biedt de beste oplossing voor zowel campagnes met een bereiksdoelstelling als campagnes met een traffic, lead of sales doelstelling. Met dynamische prijzen wordt in een open markt selectief geboden op die impressies waarvan de beste resultaten worden verwacht. Hiermee worden marketingcommunicatiedoelstellingen op de meest effectieve en efficiënte manier gerealiseerd. Daarnaast worden op basis van door Cadreon verkregen inzichten campagnestrategieën geoptimaliseerd en resultaten continue verbeterd.

Voor de real time inkoop van display inventory maakt Cadreon gebruik van verschillende technologieën en datapartners om altijd de beste oplossing voor de klant te vinden. “Afhankelijk van de doelstelling, doelgroep en campagnestrategie kiezen we de technologie die de beste resultaten oplevert. Door ons niet te binden aan één technologie kunnen we volledig vanuit het belang van de klant opereren. Op deze manier groeit Cadreon ook mee met de laatste ontwikkelingen in het snel veranderende display landschap”, aldus Gerard Moussault, head of Cadreon sinds 1 maart j.l.

In de V.S. bestaat Cadreon sinds 2009, in 2011 werd Cadreon in Australië en Groot-Brittannië gelanceerd. De officiële lancering van Cadreon in Nederland vindt binnenkort plaats. Momenteel zijn hier al wel de eerste campagnes gestart. De resultaten daarvan zien er in ieder geval veelbelovend uit.

Posted on April 17, 2012 in Blog

Share the Story

Back to Top