De Correspondent en Blendle; redding van de journalistiek?

De Correspondent en Blendle; redding van de journalistiek?


De Correspondent

Het was een crowdfundingsproject en een marktonderzoek in één. Het initiatief werd op 18 maart 2013 gepresenteerd in het televisieprogramma De Wereld Draait Door. Rob Wijnberg, voormalig hoofdredacteur van nrc.next, stelde toen dat het plan door zou gaan als 15.000 personen bereid zouden zijn om € 60,- te doneren. De limiet werd gehaald en op 30 september 2013 ging het Nederlandse online journalistieke platform van start.

Bij De Correspondent draait het om de journalist en veel minder om het medium. Grote namen in de journalistiek als o.a. Jelle Brandt Corstius, Arnon Grunberg en Monique Samuel werken mee aan de website. Alle redacteuren krijgen volledige vrijheid om hun fascinatie of expertise uit te diepen; of dat nu gezondheidszorg of technologie is. Op de website van De Correspondent staat hierover het volgende; artikelen worden niet onderverdeeld in rubrieken als ‘binnenland’, ‘buitenland’ of ‘Den Haag’. De leidraad is relevantie, niet geografie. Dat betekent concreet dat De Correspondent de beste auteurs vrij laat om over onderwerpen en thema’s te schrijven, zonder ze in redacties te stationeren en zonder hun verhalen in hokjes te stoppen. De Correspondent wil verder dan de waan van de dag kijken door niet in te zetten op snel nieuws, maar op diepgaande analyses. Het beoogt een complementair medium te zijn dat mensen lezen naast hun traditionele krant of nieuwssite.

De Correspondent is een advertentievrij medium. In plaats van adverteerders wil De Correspondent op een voor lezers transparante wijze niet-belanghebbende partners kiezen, wiens investeringen direct bijdragen aan de journalistieke doelen. Zo wordt de redactionele onafhankelijkheid gewaarborgd en krijgt de lezer meer waar voor zijn geld; geen advertenties, dus meer inhoud.

Intussen zijn er meer dan 32.000 betalende leden en daar komt elke dag nog een aantal bij. Toch blijft dit jaar enorm spannend. In september lopen namelijk de eerste 20.000 jaarlidmaatschappen af en komt de eerste echte test: hoeveel leden kiezen voor een tweede jaar?

 

Blendle

Blendle is officieel begonnen op 15 december 2012, maar het bleek lastig om uitgevers enthousiast te krijgen voor het project waarbij je artikelen van verschillende kranten en tijdschriften per stuk kan kopen. Op 28 april jl. zag Blendle dan toch het levenslicht. Het online platform is opgericht door Alexander Klöpping en Marten Blankesteijn en laat zich vergelijken met Spotify, alleen dan voor artikelen in plaats van muziek.

Alle grote uitgeverijen van Nederlandse kranten en magazines hebben zich bij de dienst aangesloten en inmiddels is ook The Economist als eerste Engelstalige titel toegevoegd aan het aanbod.

Het bedrag dat voor een artikel wordt betaald, varieert tussen de € 0,10 en € 0,89 afhankelijk van medium en artikellengte. Uitgevers experimenteren momenteel met de prijsstelling. Blendle zou heel goed het begin van de redding van de journalistiek kunnen zijn. Elke dag wordt bijzonder waardevolle data verzameld over dé vraag waar niemand in krantenland tot nu toe het antwoord op weet: Voor welke content zijn lezers bereid te betalen? En hoeveel dan? En waarvoor niet?

Blendle heeft momenteel circa 60.000 gebruikers, waarvan bijna de helft jonger is dan 35 jaar. Uitgevers vergroten hiermee hun lezersmarkt (jonge doelgroep), maar ook doordat mensen nu wel losse artikelen kopen, terwijl ze een heel magazine nooit zouden kopen.

Door de groeiende populariteit kloppen steeds meer adverteerders bij Blendle aan. Alexander Klöpping heeft echter benadrukt dat het platform reclamevrij zal worden gehouden. Toch heeft Vodafone als eerste bedrijf een account op Blendle en deelt artikelen over tech en lifestyle. Tevens hebben ze € 12.500,- ter beschikking gesteld om het tegoed van gebruikers te verdubbelen. Dit bedrag was binnen één dag op.

 

Conclusie

Dat de manier waarop we media consumeren verandert, is op zich geen nieuws. We zien die beweging op twee facetten; van fysiek naar digitaal en van bezit naar toegang. Bij muziek, waar deze trends als eerste werden ingezet, is dit het duidelijkst zichtbaar. De cd-verkoop daalt, de inkomsten uit digitale muziekabonnementen, zoals Spotify, nemen toe. Bij films en boeken zijn vergelijkbare ontwikkelingen te zien.

Journalistiek is weliswaar geen muziek, maar ook die mediaconsumptie verschuift naar websites en digitale, journalistieke verschijningsvormen; lezen op de iPad of initiatieven zoals NRC Reader en Volkskrant Select, waarbij lezers voor een paar euro per maand een aantal stukken uit de krant in digitale opmaak kunnen lezen. De komst van De Correspondent en Blendle past in deze trend.

Beide platformen hebben hetzelfde doel voor ogen. Meer mensen laten betalen voor journalistieke content. Maar of ze de redding van de journalistiek zullen zijn? De tijd zal het uitwijzen. Feit is wel dat De Correspondent en Blendle de eerste initiatieven zijn die écht opereren op basis van een ander uitgeefmodel dan gebruikelijk was in printmedia. En zo’n revolutie is wel wat de sector nodig heeft.

Posted on July 1, 2014 in Blog

Share the Story

Back to Top