2010-2012, Mediabestedingen onder de loep…

2012 was een roerig jaar, ook in medialand. In dit artikel laten we een aantal analyses zien van de bruto mediabestedingen in de diverse mediumtypen (2010-2012). De bruto investeringen liggen weliswaar uit lijn met  de netto investeringen, gezien verschillen in bruto en netto cijfers,  maar ze geven wel een beeld van de onderlinge verhoudingen tussen mediumtypen en ontwikkelingen in de diverse branches.

Uit onderstaande chart kunnen we opmaken, dat de totale bruto mediabestedingen in 2012 3,2% zijn gedaald ten opzichte van 2011.

 

 

Out of home laat in de bruto bestedingen een spectaculaire stijging zien van bijna 30%, maar Initiative/Magna twijfelt of er ook daadwerkelijk sprake is van groei op netto niveau. Print en Televisie dalen met respectievelijk 5,3% en 6,5%. Radio laat een opvallende stijging zien van 1,8%, terwijl we weten dat de netto bestedingen met 7% zijn gedaald in 2012. De daling bij Televisie komt redelijk overeen met de verwachte daling op netto niveau.  Investeringen in Bioscoopreclame zijn in verhouding tot de andere mediumtypen te verwaarlozen met een aandeel van 0,2%.

 

 

De drie grootste branches tonen jaar op jaar (kleine) opwaartse bewegingen, waarbij die van Verkeer en Vervoer het meest opvallend zijn. Deze branche stijgt qua bestedingen bij de meeste mediumtypen, behalve bij Print. De branches Lichaamsverzorging en Financiën dalen hard, beide ruim 16% (2012 vs.  2010).

Hieronder gaan we kort in op de ontwikkelingen per mediumtype. Online wordt hier niet in meegenomen. De registratie van de bestedingen in dit mediumtype is nog steeds onvolledig en onnauwkeurig.

 

Out Of Home

Out Of Home groeit hard zo lijkt het. Onder druk van de crisis worden echter hogere kortingen gegeven, waardoor de groei op netto niveau minimaal zal zijn. Het medium zou wel moeten profiteren van de publicaties van bereikscijfers in het nieuwe Buitenreclame-onderzoek. Het plannen van outdoorcampagnes kent daarnaast een toename in flexibiliteit, doordat er minder in standaardpakketten wordt ingekocht.

Binnen Out Of Home zien we de grotere branches (Toerisme en Luchtvaart, Verkeer en vervoer, Detailhandel) verder stijgen, Telecom/Internet/Kabelexploitanten groeit daarnaast  gematigd mee. Collectieve en Ideële Reclame en Cultuur/Vrije Tijd/Ontspanning groeien relatief het hardst in Out Of Home-investeringen.

 

 

Televisie

Qua televisiebestedingen blijft de detailhandelbranche stabiel ten opzichte van 2011 en blijft daarmee duidelijk de grootste branche, zeker nu nummer 2 (Lichaamsverzorging) het opnieuw laat afweten. Verkeer en Vervoer zien we als enige van de grote branches stijgen in 2012.

De netto investeringen zullen door SPOT ook worden gerapporteerd op een vergelijkbare daling als bij de bruto cijfers van MediaXim. Officiële publicatie vindt donderdag 7 maart plaats.

 

 

Print

Geen spectaculaire zaken te melden voor Print, los van de nog immer dalende trend in cijfers voor de printbestedingen. Geen extreme dalers of stijgers in de top10 branches, los van de val die Detailhandel al in 2011 liet zien.

 

 

Radio

Zoals we eerder zagen stijgen de bruto investeringen in het medium met bijna 2%, maar weten we via de rapportage van het RAB, dat de netto investeringen dalen met 7%. Het verschil in bruto en netto is derhalve fors toegenomen. Wellicht dat de weegnorm, ingevoerd vanaf juli afgelopen jaar, hier ook een rol in heeft gehad. Tenslotte moesten de radio-exploitanten meer spots inzetten voor dezelfde investeringen in verband met lagere gerapporteerde luisterdichtheden.

Groei zien we op radio vooral bij Verkeer en Vervoer en Detailhandel, waar de overige branches relatief stabiel blijven.

 

 

Samenvatting en conclusie

Overall zien we de bruto mediabestedingen dalen. Radio en Out Of Home stijgen weliswaar, maar dat geldt niet of in minder mate voor de netto investeringen. Print zet de daling verder voort. Televisie voegt zich bij Print en daalt in 2012 ook, zowel op bruto als op netto niveau. Door de hogere investeringen in Televisie en Print wegen deze zwaarder door op de totale media-investeringen.

Overall zien we de drie grootste branches, Detailhandel,  Verkeer en Vervoer en Toerisme en Luchtvaart groeien, waar Lichaamsverzorging, Levensmiddelen en Financiën dalen. Op mediumtypeniveau zien we vooral Verkeer en Vervoer overal stijgen, behalve bij Print. Op Radio is Verkeer en Vervoer veruit de grootste branche.

Detailhandel is nog immer de grootste branche bij de grootste twee mediumtypen Televisie en Print.

Posted on March 6, 2013 in Blog

Share the Story

Back to Top